Geef geen cijfer (hoofdstuk 17 uit het boek: Telt dit mee?)

Geef geen cijfer, maar laat cursisten zelf uitzoeken wat ze wel en niet goed hebben! Door: Marijke Römer

Wist u dat onderzoek en praktijk uitwijst dat cursisten het beschikbare commentaar of de goede antwoorden niet bekijken als ze het cijfer direct na de toets al krijgen?
Als er na afloop geen cijfer beschikbaar is, gaan cursisten het commentaar echter wel bekijken en leren ze hier ook nog van. Het kan dus verstandig zijn bij het formatief toetsen, om geen cijfer te geven. In WinToets en Quayn kunt u ook feedback na elke vraag geven en aan het einde alsnog het cijfer.

Cijfers strelen slechts het ego, alleen feedback op de taak heeft nut.
uit: “Telt dit mee?”

Dus: geef eens een keer geen cijfer. Vink hiervoor op het tabblad ‘Uitslag’ de optie ‘Resultaat’ tonen uit. Zie de afbeelding hieronder.

WT_resultaatuitvinken.PNG
[ Geef cursisten slechts feedback en geen cijfer, door het tabblad Resultaat tonen uit te vinken in WTMaak. ]

Bijkomend voordeel:
Er is een bijkomend voordeel als u het tabblad ‘Resultaat tonen’ uitzet: cursisten zien bij een toets met veel open vragen geen laag cijfer.
Als uw toets namelijk veel open vragen bevat, worden deze vragen als fout bestempeld totdat u ze nagekeken heeft. Cursisten zien dan, met de optie ‘Resultaat’  tonen aan, dus vlak na de toets een laag cijfer, wat niet erg motiverend is. De optie uitvinken heeft dus twee goede eigenschappen: cursisten leren nog wat omdat ze de goede antwoorden gaan bekijken en ze zien geen (voorlopige) onvoldoende bij veel open vragen.

Wilt u meer van dit soort inzichten?
Hou onze blogs (WinToets, Quayn en De Rode Planeet) in de gaten of bestel het boek ‘Telt dit mee?’ via [ onze webshop ]!

Inspirerende itemtypes voor Aardrijkskunde

‘Inspirerende itemtypes’ is een serie artikelen waarin voor een aantal vakken getoond wordt hoe de verschillende vraagtypes gebruikt kunnen worden.
Vandaag in het zonnetje: Aardrijkskunde!
Door: Marijke Römer

Aardrijkskunde
Wat is aardrijkskunde volgens wikipedia:

Aardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γῆ, aarde en γράφειν, (be)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld.

bron: wikipedia

Inspirende itemtypes voor Aardrijkskunde
Voor dit vak kunnen zijn heel veel itemtypes geschikt.
Hieronder ziet u een aantal van de mogelijkheden, getoond zoals de cursist de vraag ook ziet.

Aardrijkskundeexamen_Ordening
[ Ordeningsvraag voor het bevragen van processen ]

Aardrijkskunde_Gatentekst.PNG
[ Gatentekst, waarbij in de “gaten” de cursist het antwoord invult. Hierbij kunnen hulpmiddelen zoals woordwaarde (zie cursusboek WinToets pagina 59) ingezet worden om antwoorden sneller goed te laten rekenen bij typefouten. ]

Aardrijkskunde_Matching[ Matchingvraag, handig voor het koppelen van uitleg aan begrippen ]

Aardrijkskunde_Hotspot[ Hotspotvragen lenen zich uitstekend voor topografie ]

Geïnspireerd?

 • Leer in ons [ cursusboek ] hoe u de vraagtypes aanmaakt en optimaal kunt inzetten.

 

Gastblog | gebruiker: Jelte Wolters

Tijdens trainingen zien we vaak leuke initiatieven en goede ideeën, die we ook graag bij een volgende cursus met andere docenten willen delen. Vandaar het idee om gebruikers meer aan het woord te laten, zodat zij u kunnen inspireren. Deze keer: Jelte Wolters.
Door: Marijke Römer en Jelte Wolters

Tijdens trainingen ontmoet ik veel docenten die (bijna allemaal) enthousiast bezig gaan. Een van de meest enthousiaste docenten die ik tot nu toe heb ontmoet is Jelte Wolters, een man die gedreven is om binnen de hele school WinToets uit te rollen. Tijdens de cursus had hij zelfs wat gymdocenten opgetrommeld. Hij geeft les op het AOC Terra, locatie Winsum, als economiedocent en vertelt hieronder over zijn ervaringen met WinToets.

 • Hoe lang zit u in het onderwijs en wat is uw Jelte_tekstdrive om in het onderwijs te werken?
  “Inmiddels zit ik alweer vier jaren in het onderwijs. Voorheen werkte ik in de financiële sector. Ik krijg voldoening van het lesgeven aan leerlingen, waarbij ik probeer ze op zowel sociaal-emotioneel vlak als inhoudelijk vlak iets bij te brengen. Als dit lukt, dan ben ik een blij mens.”
 • Wanneer begon u met het gebruiken van WinToets?
  “Tijdens mijn docentenopleiding aan de NHL heb ik mogen kennismaken met het programma WinToets. Na een periode van werken bij mijn huidige werkgever, kwam ik erachter dat we een schoolbrede licentie hebben die eigenlijk niet of nauwelijks wordt gebruikt. Vanuit de werkgroep waarin ik deelnam, hebben we De Rode Planeet (Marijke Römer) uitgenodigd om ons te leren wat de mogelijkheden zijn. Sindsdien zijn er een aantal docenten, waaronder ikzelf die voorzichtig gebruik maken van het programma.”
 • Wat zou u een collega als handige WinToets-tip willen geven?
  “Veel oefenen en zo nu en dan gewoon een toets in WinToets maken. Ga vooral in kleinere werkgroepjes en/of vaksectie aan de slag. Leer van elkaar.”

Met deze laatste zin slaat Jelte volgens mij de spijker op zijn kop: samen trek je je aan elkaar op, je hoeft niet alles alleen uit te zoeken.
Jelte e-mailde ook nog dat hij voor zijn vak voor meerdere leerjaren een toets in WinToets wil gaan maken. En dan heel bescheiden erachteraan: “althans, dat is mijn opzet”. Misschien kun je je eigen advies opvolgen Jelte: doe het samen met je sectie!

Wilt u ook uw collega’s van andere scholen inspireren met uw verhaal en handige tips? Wij delen dit graag! Schrijf een reply op dit bericht of stuur ons een mail via info@drp.nl.

Een itembank: denken aan het gemak van morgen!

Een itembank is eigenlijk een grote database met vragen. Vandaag maakt u een vragenbank klaar, morgen (en daarna) kunt u daar eindeloos toetsen uit genereren.
Door: Marijke Römer

Een itembank: wat kunt u ermee?
Het kan handig zijn om een toets te hergebruiken, door toetsen op te slaan in een vragendatabase, een zogenaamde itembank. Hierin staan alle vragen voor een leerjaar of een onderwerp, of voor uw hele vak voor alle leerjaren. Hier kunt u dan eindeloos verschillende toetsen uit halen.

Voordelen van een itembank:
1. Overzicht.
U hoeft maar op een enkele plek nieuwe vragen toe te voegen en eventueel dingen te wijzigen.

2. Gemak.
Uit de itembank kunt u eenvoudig een aantal vragen klaarzetten, voor ieder jaar en voor iedere toets of herkansing.
Itembank
[ Grafische voorstelling van een itembank waar een kleine toets uit wordt samengesteld. ]

Tips voor het opzetten van een itembank

 • Begin klein, bijvoorbeeld met paragraaftoetsen samenvoegen tot een hoofdstuktoets.
  Met 50 vragen heeft u al een kleine itembank!
 • Voorzie alle vragen van metadata voordat u ze samenvoegt.
  Het ‘voorzien van metadata’ betekent dat alle aan items van extra informatie wordt gehangen, zoals een categorie of vaardigheid. Een voorbeeld: bij biologie kan bijvoorbeeld worden toegevoegd dat deze vragen over het menselijk lichaam gaan, en bij wiskunde dat de vragen over afleiden gaan.
  Als u dit niet doet, zijn vragen straks in de grote itembank moeilijk terug te vinden. U kunt al onderscheid aanbrengen door 1 veld in te vullen, bijvoorbeeld door het veld ‘Categorie’ gebruiken voor de verschillende leerjaren (1havo, 2havo, etc.).
  De makkelijkste weg naar het invullen van metadata is via de volgende knoppen: ‘Project | Overzicht | Items’.
  Hier kunt u de items en ook de metadatavelden zien. U kunt met het knopje wijzigen een veld vullen. Vervolgens kunt u met de knopjes kopiëren en plakken heel gemakkelijk de metadatavelden voor meerdere vragen invullen.

  wt_overzicht items.PNG

 • Voeg bestaande losse wintoetsen aan elkaar toe via Bestand | Toevoegen.
 • Haal eventueel vragen die dubbel zijn eruit via Item | Verwijderen.
 • Probeer wat afwisseling aan te brengen in de verschillende itemtypes. U kunt ook relevante afbeeldingen en filmpjes gebruiken om de cursisten te blijven motiveren tijdens de toets.
 • Heeft u afbeeldingen? Maak dan een export zodat alle afbeeldingen ook goed bij de toets worden opgeslagen. Dit kan via de optie Bestand | Exporteren | Als WinToets 5.0 | Standaard. Hiermee maakt u een kopie van de toets en alle bronnen, zodat alles goed bij elkaar staat.

Klaarzetten van een project uit een itembank
Hiervoor zijn twee manieren:

1. Een project met random vragen voor elke cursist

U zet een project klaar waarbij elke cursist een aantal random vragen krijgt. U geeft in de itembank aan wat er getoond moet worden. U kunt op basis van één metadataveld aangeven hoeveel vragen u per waarde wilt.

2. Een selectie uit de itembank met dezelfde vragen voor elke cursist

U maakt een selectie uit de itembank waarbij elke cursist dezelfde vragen krijgt. Een dergelijke selectie uit de itembank moet u apart opslaan. U kunt op deze manier wel op meerdere metadatavelden filteren. Alle cursisten krijgen op deze manier dezelfde vragen.

Meer weten?
Zie hoofdstuk 5 van het cursusboek WinToets 5.0  over het opzetten van een itembank.

U kunt met behulp van <deze handleiding> werken aan een itembank.
Een aantal tips van dit artikel worden in deze handleiding met stappen uitgelegd.

Inspirerende itemtypes voor Scheikunde

‘Inspirerende itemtypes’ is een serie artikelen waarin voor een aantal vakken getoond wordt hoe de verschillende vraagtypes gebruikt kunnen worden.
Vandaag in het zonnetje: Scheikunde!
Door: Marijke Römer

Scheikunde
Wat is Scheikunde volgens Wikipedia?

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Scheikunde is sterk verwant met de biologie en de natuurkunde.

Bron: Wikipedia

Itemtypes
In principe zijn alle vraagtypes in te zetten voor dit vak, hieronder een paar voorbeelden:

Scheikunde_Gatentekst
Gatentekstvraag waar de cursist binnen de vraag het antwoord typt en wat met verschillende hulpmiddelen automatisch kan worden nagekeken. Deze hulpmiddelen zijn o.a. woordwaarde (80% overeenkomst is goed), Discrimineren of hoofd en kleine letters en wildcards waarbij tekens “afgedekt” kunnen worden.

Scheikunde_Meerkeuze
Meerkeuzevraag met afbeeldingen als antwoord. Deze afbeeldingen kunnen eenvoudig gemaakt worden van een stuk tekst met het Knipprogramma dat standaard op alle Windows computers aanwezig is. Zie <dit blogartikel> hoe u dit kunt doen.

Scheikunde_Infoscherm
Infoscherm om alleen informatie te delen. Zo kan een toets meer een oefening worden, maar dan wel met een resultaat zodat cursist en docent kunnen zien hoe goed er is gescoord. Ook deze afbeelding is gemaakt met het knipprogrogramma door een afbeelding te maken van een stukje website, zie <dit blogartikel>.

Geïnspireerd?

 • Leer in ons <cursusboek> hoe u de vraagtypes aanmaakt en optimaal kunt inzetten.
 • Bekijk <dit blogartikel> om te leren hoe u eenvoudig afbeeldingen maakt in Word van bijvoorbeeld tekst (of scheikundige formules).

 

Inspirerende itemtypes voor Wiskunde

´Inspirerende itemtypes´ is een serie artikelen waarin voor een aantal vakken getoond wordt hoe de verschillende vraagtypes gebruikt kunnen worden.
Vandaag in het zonnetje: Wiskunde!
Door: Marijke Römer

Wiskunde
Wat is wiskunde volgens Wikipedia:

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat.

Bron: wikipedia

Itemtypes
In principe zijn vrijwel alle itemtypes binnen WinToets te gebruiken binnen het vak Wiskunde, maar hieronder enkele voorbeelden waarbij ook de rekenmachine goed ingezet kan worden:

Wiskunde_Gatentekst2
Gatentekstvraag waarbij de cursist in de vraag zelf een antwoord moet typen. Per vraag kan hierbij een rekenmachine actief gemaakt worden door op het kleine icoon linksboven te klikken. Als docent kunt per item u aangeven of de rekenmachine gebruikt mag worden bij de iteminstellingen.

Wiskunde_OpenopenOpen | Open-vraag waarbij de cursist een oneindig aantal tekens kan gebruiken. De berekeningen die in de rekenmachine gemaakt worden, verschijnen in zijn geheel in het antwoordenvak.

Wiskunde_Infoscherm
Infoscherm waarbij uitleg gedeeld kan worden. Hier is een afbeelding gemaakt van een website met het knipprogramma.

Geïnspireerd?

 • Leer in ons <cursusboek> hoe u de vraagtypes aanmaakt en optimaal kunt inzetten.
 • Leer hoe u een afbeeldingen kunt maken van websites of in word gemaakte formules met het knipprogramma via <dit weblogartikel>.

 

 

‘WinToets als les’ | gastblog van René van der Werf

We hebben een heel goed idee voor u van René van der Werf, hoofd mediatheek van de Pieter Zandt scholengemeenschap. Hij bouwt vanuit de mediatheek lessen informatievaardigheden in WinToets. Deze lessen zijn toetsen met veel informatie en films waarmee de cursist zelfstandig kan werken.
Rene-uitsnede

Even voorstellen
“Ik ben jaren docent geweest en jaren mediathecaris erbij, nu nog alleen mediathecaris. En daardoor heb ik iets meer de tijd om me in zoiets als WinToets te storten.”

WinToets als les
“Ik heb WinToets gebruikt om lessen informatievaardigheden te maken in plaats van toetsen. Die lessen worden dan weer door docenten ‘gegeven’.
Ze hoeven eigenlijk alleen een computerruimte voor leerlingen te reserveren en te zorgen dat alle leerlingen een koptelefoon of ‘oortjes’ van hun smartphone bij zich hebben. In de lessen zitten instructievideo’s met uitleg verwerkt en daarbij zitten dan vragen en opdrachten”.

Cijfers
“Natuurlijk rolt er een cijfer uit en de eis die gesteld wordt is dat dat een voldoende moet zijn, zodat we weten dat ze de stof voldoende gesnapt hebben. De eerste ervaringen van docenten komen nu binnen en die zijn tot nu toe positief.”

Inspiratie voor lessen in WinToets
WinToets is een toetsprogramma, maar kan ook gebruikt worden om lessen (vragen en uitleg) in te maken en te delen, zoals René van der Werf gedaan heeft. 
René van der Werf heeft zelf filmpjes gemaakt, waarbij zijn beeldscherm te zien is en zijn stem te horen is. Hij legt onderwerpen dingen uit in de film en dan is het de bedoeling dat de cursist acties uitvoert. Om dit te checken moet de cursist antwoord geven op een aantal vragen.

WinToets_gastblog_les_
[ Het eerste scherm van René zijn toets/les is een infoscherm, ideaal om uitleg te delen. ]

WinToets_gastblog_les_1[ De eerste vraag van de toets/les. De cursist leert hier werken met bronnen in WinToets.]

WinToets_gastblog_les_2[De tweede vraag waarbij de cursist informatie moet gaan opzoeken. Weer ondersteund door een video waar voorgedaan wordt wat de cursist moet doen. ]

WinToets_gastblog_les_3[De laatste vraag bestaat uit een kleine enquête.]

WinToets als lesprogramma

Het programma WinToets (en ook onze cloudversie Quayn) leent zich uitstekend om niet alleen als toetsprogramma, maar ook als leerprogramma ingezet te worden.
Hierboven ziet u het levende voorbeeld. Het voordeel van het afnemen via WinToets (of Quayn) is dat u als docent via infoschermen tekst kan delen (of via video). U kunt direct zien of de cursisten de oefening hebben gemaakt en hoe goed de cursisten het hebben gesnapt. Maar het grootste voordeel is voor de cursist: deze krijgt direct feedback of hij of zij het goed heeft gedaan!

Interesse?

 • Gebruik infoschermen om uitleg te delen, zie cursusboek WinToets vanaf pagina 53.
 • Bekijk <de handleiding> hoe u een YouTube film aan een vraag toe kan voegen.