[2] WinToets 5.0 | Nieuwe look

Alle programma’s binnen het pakket WinToets zijn voor versie 5.0 opnieuw vormgegeven. De standaardkleur blauw (aarde) met hier en daar een vleugje oranje/rood (mars), komt in elk onderdeel weer terug.
Door: Allard Bijlsma

We hebben ervoor gekozen zeker 90% van de indeling van alle bestaande schermen intact te houden, zodat gebruikers snel zullen kunnen overstappen. Met name WTMaak is toch nog sterk veranderd. We hebben gekozen voor een versimpeling van de bediening en minder menu-keuzes aan de ene kant, maar ook voor een uitbreiding van de editor-mogelijkheden. De minst gebruikte opties zitten nu onderaan op de statusbalk. Voorbeelden hiervan zijn de Tijdlimiet en Belasting. Het aantal sneltoetsen is verminderd. Sneltoetsen naar de previews zijn gehandhaafd. Bij de opstart wordt een gebruiker alleen nog geconfronteerd met de verplicht in te voeren velden en niet meer alle mogelijke invoervelden. De rest is facultatief via tabbladen bereikbaar.

wtmaak_opstarten_00_600

[ alle startschemen van WTMaak zijn ook nieuw vormgegeven | minder velden zijn nu standaard in beeld | bèta ]

wtmaak_bovenkant_600

wtmaak_onderkant_600

[ standaard boven- en onderkant van WTMaak | links de bekende sneltoetsen | midden het nieuwe editor-menu en rechts de bekende knoppen voor bronnen en de help | bèta ]

wtmaak_opstarten_01_600

[ een hotspotvraag in het vernieuwde WTMaak 5.0 | in principe is hier weinig veranderd sinds versie 4.0 ]

Wanneer kan ik over dit moois beschikken?
WinToets 5.0 verschijnt einde 2014. Op dit moment bevindt het programma zich nog in het bèta teststadium. Zo gauw het programma klaar is en alle Help erbij is geschreven, krijgen alle bestaande klanten een bericht van ons. Men kan dan een gratis update krijgen voor dezelfde subversie of upgraden naar een hogere versie. Er zullen meerdere cursusboeken bij gaan verschijnen. DRP zal diverse nieuwe (overstap)trainingen bij versie 5.0 aanbieden.

Vragen kunt u indienen via [ info@drp.nl ] of ons [webformulier ]

[serie] WinToets 5.0 | Wat is er nieuw?

We werken hard aan WinToets 5.0 bij DRP. Versie 5.0 wordt de eerste grote update sinds 2008. Sinds die tijd zijn er wel ruim 250 updates van versie 4.0 uitgekomen. Deze zomer besteden we een aantal keren per week aandacht aan de mooie nieuwe mogelijkheden van versie 5.0.
Door: Allard Bijlsma

Er zijn inmiddels zo’n 1300 instellingen in Nederland die hun toetsen lokaal afnemen met WinToets 3.1 of 4.0. Dit zijn veel scholen, maar ook bedrijven, ziekenhuizen en (overheids)instellingen. WinToets wordt geroemd door zijn stabiliteit en betrouwbaarheid en de mogelijkheden het toetsproces optimaal te beveiligen en te monitoren in een netwerkomgeving. Ondanks het feit dat we met Quayn ook een cloud toetspakket ontwikkelen, neemt het aantal gebruikers nog steeds verder toe. WinToets 5.0 is naast Quayn te gebruiken en via de versie SUITE heeft men dan ook nog eens de beschikking over een converter, veilige browser en meer. Allemaal zaken die WinToetsgebruikers al jaren kennen, maar die ook handig of zelfs noodzakelijk zijn, als u met Quayn gaat werken.

De komende weken zal ik regelmatig iets laten zien van de nieuwe versie 5.0. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van 4.0 te laten zoals het is en alleen dat aan te passen waar dat noodzakelijk was.
Enkele van de vernieuwingen die 5.0 gaat bieden:

  • Programma’s zijn allemaal gevat in een nieuwe look, zonder dat aan de werking of plek van de knoppen veel is gewijzigd.
  • HTML-opmaak in alle tekstvakken. Hiermee zijn nu tabellen mogelijk en tonen alle teksten zich via WYSIWYG.
  • Het kunnen slepen van afbeeldingen vanuit een browser in elk tekstvak of op bronknopjes.
  • Er zijn  nieuwe onderdelen, zoals WTDiagnose en WTConverter voor meer controle en voor het uitvoeren van batchhandelingen [EXPERT en/of SUITE].
  • Er zijn nieuwe en verbeterde imports/exports zoals naar en van Prowise, IMS QTI, BlackBoard [EXPERT of SUITE].
  • Vanuit de SCHIL zijn nu alle mogelijkheden direct toegankelijk. Ook is vanuit de schil direct een TST- of WTA-bestand te starten.
  • Diverse vraagtypes zijn uitgebreid, zoals de gatentekst- en comboboxvraag.
  • Toetsen kunnen uitgewisseld worden met Quayn. Analyses vanuit Quayn kunnen in WTAnalyse verder verwerkt worden [EXPERT en/of SUITE]..

Versie 5.0 is gratis voor gebruikers van dezelfde subversie. Zo kunnen PRO-gebruikers naar 5.0 PRO, EXPERT-gebruikers naar 5.0 EXPERT en gebruikers van EXPERT + de EduBouwdoos, gratis naar versie 5.0 SUITE. De SUITE-versie bevat ook alle onderdelen uit ons nieuwe programma QuaynSupport, dat daardoor een must is voor alle instellingen die ook Quayn gebruiken. Combi-licenties van WinToets en Quayn zijn straks mogelijk op basis van gebruikersaantallen. WinToets 5.0 draait op elke Windows-pc en in een Windows-netwerk. MAC-gebruikers kunnen alleen met Quayn aan het werk.

Volg dit weblog en u bent straks op de hoogte van alle vernieuwingen, op het moment dat versie 5.0 zal uitkomen. Alle huidige klanten krijgen persoonlijk bericht als 5.0 beschikbaar komt. Versie 5.0 vergt een nieuwe schone installatie in het netwerk, maar kan wel gewoon naast versie 3.1 of 4.0 draaien. Een geleidelijke overstap is dus mogelijk.

suite02_06-2011

[ vanuit de Schil zijn nu ook alle extra onderdelen direct toegankelijk | bèta ]

wt41_wtmaak01_600

[ wie herkent het nog: WTMaak in een compleet nieuwe look ]

Update WinToets 4.0.283: de laatste voor het uitkomen van versie 5.0

Deze week hebben we na ruim een jaar weer eens een nieuwe setup en updates van WinToets 4.0 geplaatst. Hierin zijn alle aanpassingen van het afgelopen jaar verwerkt.
Door: Allard Bijlsma

Sinds 2008 werken we daarnaast al aan een versie 5.0, die zijn voltooiing begint te naderen. Versie 4.0 zullen we de komende jaren nog wel blijven onderhouden en van support voorzien. Alle nieuwe mogelijkheden zullen echter per dit najaar alleen nog in versie 5.0 beschikbaar komen. Versie is 5.0 is straks gratis voor 4.0-gebruikers, dus daar zijn geen kosten aan verbonden. Versie 4.0.283 is voor ons dus een soort van een einde van het tijdperk 4.0. De komende jaren zullen WinToets en Quayn verder in elkaar gaan overvloeien en een mooie combi gaan vormen voor vrijwel elke vorm van toetsing.

Veel instellingen waar we komen werken nog met de versie 4.0.50, de allereerste 4.0 die begin 2008 is uitgekomen. In deze versie zitten niet de vele honderden vernieuwingen die we sinds die tijd hebben ingebouwd. Velen weten niet dat WTMaak een export heeft naar Socrativ of dat je bij een tekstverwerkersopdracht een leerling een Nederlandse of Engelse spellingchecker kan aanbieden, maar die ook kan verbieden. We hebben dat het afgelopen jaar ook pas ingebouwd. Op het moment dat instellingen overgaan op versie 5.0, zullen dus vaak niet alleen de vele echt nieuwe zaken beschikbaar komen, maar soms ook de vele honderden vernieuwingen uit 4.0, die zijn gemist omdat er vaak geen goed updatebeleid is geweest.

We hebben de afgelopen weken ook de gehele help bij versie 4.0 weer eens onder handen genomen. Over een maand komt deze help online beschikbaar. Die beschrijft  nu ook alle vernieuwingen in versie 4.0 van de laatste zes jaar. Instellingen die voorlopig met versie 4.0 blijven werken, kunnen daar terecht voor een actueel beeld van alle mogelijkheden.

>> Naar lijst van vernieuwingen
>> Naar nieuwste setups voor stand alone en netwerk [inlog vereist]
>> Naar updates [inlog vereist]

Vanaf volgende week gaan we vooral nog aandacht besteden aan de komende versie 5.0. Voor wie niet op vakantie is, een mooie manier om al vast te gaan zien wat er gaat komen.

wt40_tekstverwerker_600-2

[ Engelse spellingcontrole  toestaan vanuit WTMaak en beschikbaar stellen bij een Opdracht | Tekstverwerker ]

wt40_socrativ

[ export naar Socrativ, voor het afnemen van toetsen op een smartphone | EXPERT- of SUITE-versie benodigd]