[11] WinToets 5.0 | van Flash-player naar HTML5-player

Vanaf 2005 hebben we een Flash-player in ontwikkeling, die nu nog mee gaat bij alle exports van WinToets naar het web. In WinToets 5.0 wordt deze player definitief vervangen door onze HTML5-player.
Door: Allard Bijlsma

Deze HTML5-player hebben we sinds vier jaar in ontwikkeling voor gebruik binnen ons toetsplatform Quayn. Inmiddels nadert deze player de mogelijkheden die de huidige Flash-player ook heeft. We hebben daarom besloten per versie 5.0 ook voor WinToets over te stappen op de HTML5-player. Consequentie is voorlopig wel dat niet alles kan dat in WTFlash al wel kan. Zo werken we samen met ReadSpeaker aan de voorleesmogelijkheden en werken zaken als begrippenkoppeling nog niet. Omdat het echter ondoenlijk is drie players te blijven ontwikkelen en het voor gebruikers duidelijker is als players overal hetzelfde zijn, kiezen we er nu al voor over te stappen op de nieuwe player. Op termijn zal ook WTAfname (de derde player) met deze player intern gaan werken. In WTMaak zal vanaf dat moment geen aparte preview voor offline en online meer nodig zijn. Bij het uitkomen van versie 5.0 zal dat nog wel het geval zijn. Het bekende Flash-previewknopje is nu een webknopje geworden.

Voordelen van de nieuwe player:

 • Volledig opgebouwd in HTML5 en daardoor platform onafhankelijk.
  De player draait op een pc, een MAC, iPad, onder Chrome OS, Android en Windows PRO en RT: overal waar een browser op draait.
 • We kunnen veel sneller nieuwe vraagtypes inbouwen.
  Zo staan in de stijgers al een tiental vraagtypes als slider, woorden aanwijzen en categoriseren.
 • Gebruikers van WinToetsen in hun eigen elo kunnen profiteren van de nieuwe player.
  Afname binnen een elo via SCORM kan vanaf versie 5.0 hetzelfde eruit gaan zien als afname in Quayn.
  Met de naderende integratie van Quayn in enkele elo’s en portals van uitgeverijen, zal dat voor cursisten een meer eenduidig beeld gaan geven.De SCORM-export vanuit Quayn zal dezelfde webplayer gaan bevatten op termijn.
 • De afname binnen WinToets zal daarmee vrijwel compatibel zijn met die in Quayn.
  Hierdoor kunnen partijen sneller overstappen, maar ook langer pakketten naast elkaar blijven gebruiken. Ook kan toetsontwikkeling voor online ook offline gaan plaatsvinden en andersom. Andere mogelijkheid is de batchcontrole-en aanpasmogelijkheden van WinToets inzetten voor Quayn.
 • Eigen stylesheets zullen eenvoudiger te gebruiken zijn.
  Helaas hadden we dat al in WTFlash voor versie 5.0 al ingebouwd, maar veel ontwerpen zijn gelukkig herbruikbaar onder HTML5. Deze stylesheets komen later beschikbaar als update van versie 5.0.
 • We houden tijd over om sneller door te ontwikkelen.
  Er liggen nog allerlei plannen op de plank en daar kunnen we er meer van gaan aanpakken.

wintts41_html5player01_600
[ een hotspot woord-op-beeld sleepvraag als preview vanuit WTMaak ]

wintts41_html5player02_600

[ een meerkeuzevraag met één kleine bron als preview vanuit WTMaak ]

Wanneer kan ik over dit moois beschikken?
WinToets 5.0 verschijnt najaar 2014. Op dit moment bevindt het programma zich nog in het bèta teststadium. Zo gauw het programma klaar is en alle Help erbij is geschreven, krijgen alle bestaande klanten een bericht van ons. Men kan dan een gratis update krijgen voor dezelfde subversie of upgraden naar een hogere versie. Er zullen meerdere cursusboeken bij gaan verschijnen. DRP zal diverse nieuwe (overstap)trainingen bij versie 5.0 aanbieden.

Vragen kunt u indienen via [ info@drp.nl ] of ons [webformulier ]

[10] WinToets 5.0 | Typen licenties en updates

Voor versie 4.0 hadden we vanaf 2008 drie typen licenties bij WinToets: PRO, EXPERT en EXPERT+EduBouwdoos. Ook voor versie 5.0 onderscheiden we vergelijkbare versies, die in deze vorm weer jaren zullen mee gaan.
Door: Allard Bijlsma

Nieuwe gebruikers van WinToets kunnen kiezen uit:

 • PRO | geschikt voor afdrukken naar papier en voor afname op een pc of in een netwerk.
 • EXPERT | idem als PRO, maar nu met extra (opdracht)vraagtypes, mogelijkheid afname in een netwerk te beveiligen, exports naar website, SCORM en Quayn.
 • SUITE | idem als EXPERT, maar als extra voorzien van alle relevante onderdelen van de EduBouwdoos (WinCursist, WinSpelling, WinDocent en WinLijst) en alle onderdelen van QuaynSupport (WTConverter, QuaynBrowser, QuaynMonitor, WTPrint). De EduBouwdoos verdwijnt als los aan te schaffen applicatie.

Gaat u alleen toetsen maken om ze af drukken, kies dan voor PRO. Wilt ook online afnemen of vraagtypes gebruiken als Spraak, Spreadsheet, Tekenen, Tekstverwerken of toetsen kunnen exporteren naar en inlezen uit Quayn, kies dan EXPERT. Gebruikt uw instelling ook Quayn, dan adviseren we SUITE, zodat u onder meer beveiligd Quayn-toetsen kunt afnemen op een Windows-pc.

Bestaande gebruikers kunnen:

 • Heeft uw instelling 3.1 of 4.0 PRO? Dan kunt u gratis upgraden naar 5.0 PRO of met korting upgraden naar EXPERT of SUITE.
 • Heeft uw instelling 4.0 EXPERT? Dan kunt u gratis upgraden naar 5.0 EXPERT of met korting upgraden naar SUITE.
 • Heeft uw instelling 4.0 EXPERT+EduBouwdoos? Dan kunt u gratis upgraden naar 5.0 SUITE.

Alle bestaande klanten krijgen in de loop van oktober een e-mail met het verzoek via een online formulier kenbaar te maken welke update men wil ontvangen.
Direct naar dit formulier: [ klik hier ]

Algemene opmerkingen bij het updaten:

 • Versie 5.0 vergt een nieuwe installatie op de server en de uitrol via een MSI van alle (nieuwe) drivers naar de clients.
 • Versie 5.0 kan prima werken naast versie 4.0 of 3.1. U kunt dus ook geleidelijk versie 5.0 invoeren. Indien gewenst kunt u voor een jaar codes voor 4.0 en 5.0 blijven ontvangen.
 • Toetsen vanuit WinToets kunnen opgeslagen worden in het Quayn-formaat, vanuit WTMaak en WTConverter vanuit de versies EXPERT en SUITE. Quayn-toetsen kunnen ingelezen worden in WTMaak EXPERT en SUITE. Met de PRO-versie is het dus niet mogelijk toetsen te exporteren naar of te importeren uit Quayn. Niet alle vraagtypes uit WinToets zijn ook aanwezig binnen Quayn. Deze vraagtypes gaan bij een export automatisch niet mee. Te denken valt aan alle vraagtypes onder Opdracht en Games.
 • Via het hulpprogramma WTConverter binnen 5.0 EXPERT en SUITE kunnen batchgewijs reeksen TST-files als Quayn-pakketje worden weggeschreven. Quayn kan ook exports als Website, Flash en SCORM inlezen, mits geëxporteerd met een recente versie van 4.0 of 5.0.

>> Mogelijke vragen kunt u achterlaten via [ dit formulier ].
>> Website bij WinToets 5.0 [in opbouw]

50_suite_edubouwdoos

[ voorbeelden van onderdelen die enkel deel uitmaken van 5.0 SUITE | bèta ]

[9] WinToets 5.0 | Nieuw onderdeel WTConverter

In het vorige bericht stipten we het nieuwe onderdeel WTDiagnose aan. In dit weblogartikel aandacht voor het nieuwe onderdeel WTConverter.
Door Allen Bijlsma

Er zijn honderdduizende gebruikers van WinToets en Quayn in Nederland inmiddels. Velen kennen het omdat ze er in getoetst worden, anderen bouwen zelf aan toetsen en itembanken. Voor wie veel ontwikkelt, is WTConverter een must. Als gebruikers zich hier even in verdiepen, zien ze al snel mogelijkheden vele tot honderden uren repeterend werk te vervangen door enkele simpele acties in dit onderdeel van WinToets 5.0 EXPERT en SUITE. Als u zo nu en dan een losse toets ontwikkelt, is WTConverter minder interessant.

WTConverter 5.0

Dit onderdeel is een must voor een ieder die grootschalig met WinToets en/of Quayn werkt. Vooral het batchgewijs kunnen aanpassen van instellingen, kan al snel tientallen uren werk besparen. Instellingen die willen doorgroeien van WinToets naar Quayn, hebben dit onderdeel nodig om toetsen in TST-formaat om te zetten naar het XML-formaat dat Quayn gebruikt. Instellingen die wel Quayn hebben en geen licentie op WinToets (of de PRO-versie hebben), kunnen apart QuaynSupport aanschaffen, waarin WTConverter ook is opgenomen.

 • Aanwezig in de versies EXPERT en SUITE en dus niet in PRO.
 • Hiermee zijn voor één of een reeks TST-files alle project instellingen aan te passen. Hierbij kunnen naar keuze lege velden worden gevuld, bestaande velden intact blijven en alleen lege velden gevuld en/of alle velden worden overschreven.
 • Hiermee kan via zoeken en vervangen in één of een reeks TST-files naar teksten worden gezocht en die worden vervangen in aan te geven velden.
 • Hiermee kunnen TST- of XML-toetsen (ook batchgewijs) worden omgezet naar diverse andere formaten, waaronder het Quayn-formaat.
  Bij dit omzetten kunnen direct alle instellingen worden aangepast.
 • XLS-bestanden voor commentaar en metadata kunnen worden omgezet naar XML.
 • Externe formaten als IMS QTI en IMS QTI NL kunnen (ook batchgewijs) worden omgezet naar TST (WTMaak) of XML (Quayn).
 • Een TST- of XML-bestand kan in één keer naar de afdrukfunctie van WTMAAK [PRO of EXPERT] of WTPrint [SUITE] worden gestuurd.

wtconverter01

 [ sleep tst-files naar de dropbox en laat direct project instellingen voor alle tst-files aanpassen ]

wtconverter02

[ sleep één of meerdere Quayn zip-packages naar de dropbox, laat in aan te geven velden zoeken en vervangen en schrijf ze weer weg als te uploaden Quayn zip-packages ]

[8] WinToets 5.0 | Nieuw onderdeel WTDiagnose

Vanuit De Schil zijn diverse nieuwe onderdelen op te starten. Welke onderdelen u ziet, is afhankelijk van de versie die u bezit. PRO kent de minste onderdelen, EXPERT een stuk meer en SUITE de meeste.
Door: Allard Bijlsma

Vanuit de Schil zijn heel veel onderdelen zichtbaar, die in de Schil van versie 4.0 niet zichtbaar waren. In veel gevallen waren deze programma’s er al wel, maar vonden we die zo specifiek voor de beheerder, dat we ze alleen in de juiste map hadden staan. Gevolg was dat veel onderdelen niet bekend waren en daardoor niet werden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn WTCrashRecovery, waarmee niet afgesloten TMP-uitslagbestanden kunnen worden ingelezen en WTSpreadsheet, waarmee een spreadsheet voor een opdrachtvraag kan worden voorbereid (EXPERT en SUITE) en WTRelocate, voor beheerders die een nieuwe server inrichten en alle bestaande TST-files in één keer willen exporteren naar hun nieuwe locatie. Echt nieuw zijn WTDiagnose en WTConverter. Over de eerste hier meer. Over de tweede in een volgend weblog.

50_expert_beheer

[ deze onderdelen ziet een gebruiker van versie 5.0 EXPERT op het tabblad Beheer ]

WTDiagnose 5.0

Bedoeld voor wie op een pc of een server, inzichtelijk wil krijgen hoe en waar WinToets is geïnstalleerd. Het geeft informatie over het type licentie en tot wanneer de licentie loopt, maar ook gedetailleerde tabellen met de rechten die aan mappen zijn toegekend. Door als leerling of docent in te loggen en daarna WTDiagnose te draaien, kan voor dat profiel een apart overzicht worden verkregen.

 • Aanwezig in alle versies.
 • Alleen via een dagelijks wisselend wachtwoord toegankelijk.
 • Hiermee kunt u zien hoe WinToets is geïnstalleerd op een pc of een server.
 • Onder meer is te zien hoe de lees- en schrijfrechten per map staan.
 • U kunt zien welke mappen als standaard zijn ingesteld voor de toetsen [TST] en voor de opslag van de analyses [WTA].
 • Beheerders kunnen het resultaat van de diagnose opslaan in een tekstbestand en dat meesturen bij vragen aan onze helpdesk.
 • Beheerders kunnen zien of terecht of ten onrechte groepen gebruikers machtigingen op mappen hebben gehad.
 • Beheerders kunnen voor de drive waarop WinToets staat, zien wat voor algemene rechten er voor die drive zijn ingesteld. Deze rechten hebben geen directe relatie met WinToets.

wtdiagnose_01

[ het tabblad Algemeen geeft informatie over de basisinstellingen en de licentie ]

wtdiagnose_02

[ de andere tabbladen geven informatie over alle versies van alle exe-files en  de rechten die daaraan zijn toegekend ]

 

[7] WinToets 5.0 | WTA en TST opstarten vanuit Schil

In versie 5.0 hebben we het mogelijk gemaakt direct vanuit de Schil toetsen/projecten en analysebestanden op te starten. 
Door: Allard Bijlsma

Dit maakt het mogelijk bestanden sneller op te starten dan voorheen, waarbij je eerst een applicatie moest starten en pas daarna het bestand kon openen. Deze optie is aanwezig voor alle gebruikers, dus voor PRO, EXPERT en SUITE. Door meer via de Schil te starten hopen we dat gebruikers ook meer kennis nemen van het laatste nieuws rond WinToets of andere onderdelen gaan ontdekken. In veel instellingen maken beheerders enkel een snelkoppeling naar WTMaak, zodat gebruikers geen weet krijgen van de verdere mogelijkheden met WinToets.

schil_openentst

[ een TST kan direct opgestart worden in WTMaak of WTAfname | bèta]

schil_openenwta

[ een WTA kan direct opgestart worden in WTAnalyse | bèta ]

[6] WinToets 5.0 | Nieuwe gatentekst- en comboboxvraag

In versie 5.0 zijn de mogelijkheden met een gatentekst- en comboboxvraag uitgebreid. Grootste wens van gebruikers was elk in te voeren of te kiezen woord verschillend van punten te kunnen voorzien. Dat is nu mogelijk.
Door: Allard Bijlsma

Bij Gatentekst is nu het volgende als extra mogelijk:

 • Keuze voor type Woord of Getal afdwingen, vergelijkbaar als bij het itemtype Open | Woord.
  Voorbeeld: geeft het antwoordmodel 12,5 aan, dan kunnen geen letters via het toetsenbord worden ingevoerd.
 • Nauwkeurigheid van nakijken bepalen via Woordwaarde (80% letters erin en daarvan 80% aanwezig). Idem, zoals bekend bij de Woordvraag.
  Voorbeeld: supurbanisatie wordt goed gerekend, ook al geeft het antwoordmodel suburbanisatie aan.
 • Kunnen werken met wildcards als ? en *. Idem, zoals bekend bij de Woordvraag.
  Voorbeeld: enig*zins laat enigzins en enigszins goed rekenen.
 • Wat al mogelijk was, is het wel/niet letten op hoofdletters.
  Staat ‘Discriminatie’ aan, dan wordt amsterdam fout gerekend als het antwoordmodel Amsterdam aangeeft.

Nu zowel bij Gatentekst als Combobox mogelijk:

 • Er is nu de keuze tussen ‘Simpel’ en ‘Uitgebreid’. Bij Simpel is het mogelijk (zoals het was) een lijst van god te rekenen woorden op te geven. Bij Uitgebreid kan per woord in de lijst punten worden toegekend. Zo kan het meest juiste antwoorden 2 punten krijgen en een bijna goed antwoord 1 punt.

gatentekst_simpel

[ Via Simpel kan een lijst van goed te keuren woorden worden opgegeven ]

gatentekst_uitgebreid

[ Via Uitgebreid kan elk woord in de lijst een ander aantal punten krijgen ]

combobox_simpel

[ Bij een comboxvraag is ook een onderscheid in Simpel en Uitgebreid ]

Wanneer kan ik over dit moois beschikken?
WinToets 5.0 verschijnt einde 2014. Op dit moment bevindt het programma zich nog in het bèta teststadium. Zo gauw het programma klaar is en alle Help erbij is geschreven, krijgen alle bestaande klanten een bericht van ons. Men kan dan een gratis update krijgen voor dezelfde subversie of upgraden naar een hogere versie. Er zullen meerdere cursusboeken bij gaan verschijnen. DRP zal diverse nieuwe (overstap)trainingen bij versie 5.0 aanbieden.

Vragen kunt u indienen via [ info@drp.nl ] of ons [webformulier ]

[5] WinToets 5.0 | Project Instellingen

Als een toets moet worden afgespeeld in WTAfname of WTFlash/SCORM of de Quayn- of iPad- HTML5-player, dan kunnen er tientallen zogenaamde project-instellingen meegegeven worden. Die beïnvloeden de afname. Zo kan ingesteld worden dat wel/niet gebladerd mag worden, kan de cesuur worden ingesteld en worden bepaald wat er na de afname moet gebeuren. Het aantal tabbladen hierbij is in versie 5.0 teruggebracht van 13 naar 7.
Door: Allard Bijlsma

In de loop van ruim 20 jaar hebben we het aantal afname-instellingen van een paar, naar ruim 100 uitgebouwd. Beginnende gebruikers zagen soms door de bomen het bos niet meer. In versie 5.0 zijn er geen instellingen bijgekomen of verdwenen, maar we hebben één en ander wel opnieuw ingedeeld. Na het tabblad Algemeen volgen nu enkel nog de tabbladen die direct het afnameproces beïnvloeden.

Dat loopt van Inlog, via Aan het begin naar Tijdens en van Uitslag via Na afloop naar Vervolg. Alle andere tabbladen, zoals Restricties en Certificaat, zijn nu keuzeknoppen geworden op die tabbladen. We hopen dat daarmee een meer logische opbouw van afnamemogelijkheden wordt geboden. Pop-ups die al bestonden, zoals die voor de cesuurinstelling, zijn knoppen gebleven.

We hopen dat bestaande gebruikers snel hun weg hier weer zullen vinden.

wtmaak_aanhetbegin

[ ‘Restricties’ is nu een knop geworden op het tabblad Aan het begin ]

wtmaak_cijferbepaling

[ ‘Cijferpaling’ (cesuur instellen) was al een knop en geeft als vanouds een pop-up scherm ]

Wanneer kan ik over dit moois beschikken?
WinToets 5.0 verschijnt najaar 2014. Op dit moment bevindt het programma zich nog in het bèta teststadium. Zo gauw het programma klaar is en alle Help erbij is geschreven, krijgen alle bestaande klanten een bericht van ons. Men kan dan een gratis update krijgen voor dezelfde subversie of upgraden naar een hogere versie. Er zullen meerdere cursusboeken bij gaan verschijnen. DRP zal diverse nieuwe (overstap)trainingen bij versie 5.0 aanbieden.

Vragen kunt u indienen via [ info@drp.nl ] of ons [webformulier ]

[4] WinToets 5.0 | Het slepen van bronnen

Tot en met versie 4.0 moesten bronnen aangewezen worden in een lijst van bronnen in een map. Bronnen in tekstvakken waren daarna pas zichtbaar in de Testmodus. Ook in versie 5.0 werkt dit nog zo, maar nu kunnen afbeeldingen vanuit verkenner en internet ook direct naar een vraag gesleept worden. Bij slepen naar een tekstvak zijn ze nu ook direct zichtbaar.
Door: Allard Bijlsma

Gebruikers van tablets en veel nieuwe software zijn dat gewend: gewoon een afbeelding slepen naar de plek waar je die wilt hebben. Twee jaar terug hebben we deze techniek uitgeprobeerd in ons nieuwe product QuizPlanet en nu ook toegepast in de nieuwe WTMaak 5.0. Er zijn allerlei zaken nu mogelijk:

 • Bronnen slepen vanuit Verkenner naar Bronnenlijst, waar er maximaal zes inpassen.
  Open hiervoor de Verkenner; blader naar de map met afbeeldingen; sleep de bestandsnaam naar het kiesvenster en laat hem daar los. Bekijk het resultaat in WTMaak.

html_slepen03

 • Bronnen slepen vanuit Verkenner naar één van de zes bronnenknopjes bij een standaard vraag.
  Open hiervoor de Verkenner; blader naar de map met afbeeldingen; sleep de bestandsnaam naar het gewenste knopje (maximaal zes) en laat hem daar los. Bekijk het resultaat in WTMaak.

html_slepen

 • Afbeelding vanaf internet slepen naar een tekstvak. Daar wordt een link gelegd naar die bron op internet en in het tekstvak getoond.

html_slepen_internet

[ hier wordt een afbeelding vanuit de Wikipedia gesleept naar het stamvak ]

html_slepen_internet02

[ het is ook mogelijk afbeeldingen naar antwoordvakken, zoals hier bij de matchingvraag, te slepen vanaf het internet ]

Wanneer kan ik over dit moois beschikken?
WinToets 5.0 verschijnt einde 2014. Op dit moment bevindt het programma zich nog in het bèta teststadium. Zo gauw het programma klaar is en alle Help erbij is geschreven, krijgen alle bestaande klanten een bericht van ons. Men kan dan een gratis update krijgen voor dezelfde subversie of upgraden naar een hogere versie. Er zullen meerdere cursusboeken bij gaan verschijnen. DRP zal diverse nieuwe (overstap)trainingen bij versie 5.0 aanbieden.

Vragen kunt u indienen via [ info@drp.nl ] of ons [webformulier ]

[3] WinToets 5.0 | HTML-opmaak in tekstvakken

WTMaak en WTAfname kennen vanaf versie 5.0 de mogelijkheid HTML-opmaak toe te passen in alle te vullen tekstvakken.
Door: Allard Bijlsma

Opmaak direct toepassen in tekstvakken en dat WYSIWIG zien, is de meest geuite wens van de huidige WinToets-gebruikers. Omdat dat technisch vergaande consequenties had voor het programma, hebben we de afgelopen jaren de tijd genomen hiermee te experimenteren en daarna dit in te bouwen. Er is nu van alles mogelijk:

 • Werkt in WTMaak in alle tekstvakken voor stam, antwoord, commentaar, tip en antwoordmodel.
 • Geldt voor de bekende opmaak als vet, onderstreping en schuin.
 • Tabellen kunnen nu gemaakt en gevuld worden in elk tekstvak.
 • Afbeeldingen van internet kunnen direct naar tekstvakken gesleept worden en zijn daar direct zichtbaar. Let op: afbeelding staat dan nog wel op internet.
 • Afbeeldingen kunnen vanuit de Verkenner direct op een Bronnenknop worden gesleept. Bij een export gaan deze bronnen automatisch mee.
 • Door het ondersteunen van Unicode, kan nu direct getypt worden in elke gewenste taal.

Bij de installatie wordt vanaf nu een HTML-component mee geïnstalleerd, die bovenstaande mogelijk maakt. De editor kan voor elk vak schermgroot worden gemaakt, zodat het eenvoudiger wordt om langere teksten in te voeren of grotere afbeeldingen in te voegen. Tot en met versie 4.0 was alle opmaak pas zichtbaar in het Voorbeeldscherm en in de Testmodus, als vanuit WTMaak werd gewerkt. Nu is alle opmaak direct te zien. In WTAfname wordt de HTML-component ook gebruikt, maar de gebruiker zal daar weinig verschil zien met vorige versies.

Let op: we hebben er voor gekozen dat de gebruiker geen HTML-codering kan zien. Wat we mogelijk hebben gemaakt, dat kan. Wil men meer, dan willen we de toets daar liever voor beveiligen. We willen voorkomen dat door een verkeerd gebruik van HTML, een toets zal gaan vastlopen of traag zal gaan werken.

html_01
[ voorbeeld van wat er nu standaard kan in een tekstvak ]

html_03
[ gebruikers zullen misschien even moeten wennen aan de nieuwe knoppenbalk van de editor ]

html_02

[het invoerscherm kan worden vergroot ]

Wanneer kan ik over dit moois beschikken?
WinToets 5.0 verschijnt einde 2014. Op dit moment bevindt het programma zich nog in het bèta teststadium. Zo gauw het programma klaar is en alle Help erbij is geschreven, krijgen alle bestaande klanten een bericht van ons. Men kan dan een gratis update krijgen voor dezelfde subversie of upgraden naar een hogere versie. Er zullen meerdere cursusboeken bij gaan verschijnen. DRP zal diverse nieuwe (overstap)trainingen bij versie 5.0 aanbieden.

Vragen kunt u indienen via [ info@drp.nl ] of ons [webformulier ]