[14] WinToets 5.0 | samenwerking met Quayn

WinToets brengen we uit voor offline- en Quayn voor onlinegebruik. Zo simpel zal het in de praktijk niet zijn. Veelal zullen deze pakketten naast elkaar gebruikt gaan worden. En dat zullen we de komende jaren ook blijven ondersteunen.
Door: Allard Bijlsma

Zowel WinToets als Quayn maken gebruik van het eigen formaat WinToetsXML voor de opslag van de toetsen en itembanken. Dit maakt dat alle toetsen, ooit gemaakt vanaf 1993 in WinToets 1.1, nog bruikbaar zijn in Quayn. In dit artikel zet ik op een rijtje hoe de samenwerking werkt.

Wat kan er al:

 • Uitwisseling via WinToetsXML.
  Elke export-zip naar Quayn, Flash website of SCORM, kan direct worden ingelezen in Quayn.
  Het is mogelijk direct vanuit WTMaak in de juiste online database op te slaan. Ook is het mogelijk zip’s aan te maken en die in reeksen in Quayn in te lezen. Elke Quayn-toets of itembank kan na export als SCORM-pakket worden geïmporteerd in WTMaak of worden omgezet via WTConverter.
 • Omzetting van TST-files.
  U kunt ze één voor één omzetten vanuit WTMaak of als batch exporteren, maar dat kan ook met het nieuwe onderdeel WTConverter, waarmee reeksen files in één keer kunnen worden omgezet, buiten WTMaak om. Heeft u Quayn, maar geen WinToets, dan is daar ook los het pakket QuaynSupport bij aan te schaffen, waarin WTConverter is opgenomen. Bestaande gebruikers van WinToets zullen liever upgraden naar WinToets SUITE (inclusief QuaynSupport), gebruikers die WinToets niet kennen of hebben, zullen QuaynSupport aanschaffen.
 • Afdrukken via WTMaak
  Wie de EXPERT- of SUITE-versie heeft van WTMaak, kan vanuit Quayn direct een toets naar de afdrukwizard van WTMaak sturen. Afdrukken gaat daarna via de actieve tekstverwerker, meestal Microsoft Word. Quayn maakt hiervoor een TSTp-bestand aan, eigenlijk een zip met daarin de toets en alle bronnen. De optie TSTp kan dus ook gebruikt worden om snel vanuit Quayn een toets met bronnen in WTMaak in te laden.

WinToets kan zaken die Quayn (nog) niet kan:

 • Genereren van toetsen op basis van databases.
  Voorbeeld: u hebt een begrippenlijst of woordenlijst in WRTS of Excel van 500 woorden of begrippen. Genereer een toets met meerdere vraagvormen in WTMaak en koppel daar automatisch metadata aan, exporteer die naar Quayn en zet binnen paar minuten een toets van bijvoorbeeld at random 50 vragen van de 500 klaar voor cursisten. Tijdsbesparing: vele uren.
 • Batchgewijs zoeken en vervangen van teksten in aan te wijzen velden.
  Voorbeeld: in een metadataveld verandert een woord (of bijvoorbeeld een kerndoel) en dat komt misschien wel 1000 keer voor in de itembank. Download de itembank naar WTMaak. Zoek en vervang dit woord in WTMaak in een minuut, maak een export naar Quayn en werk daar weer verder aan de itembank. Tijdsbesparing: vele uren.
 • Batchgewijs exporteren op basis van metadata.
  Voorbeeld: u hebt een itembank van 1500 vragen, met daarin 15 hoofdstukken en 140 paragrafen. Download deze itembank. In WTMaak kunt u in één batchhandeling 155 toetsen (per hoofdtuk en per paragraaf) naar 155 Quayn packages wegschrijven. Deze 155 zip’s kunt u in één handeling als projecten uploaden naar Quayn. Deze projecten zijn direct in te plannen voor afname. Tijdsbesparing: vele uren.

Quayn kan weer zaken die WinToets niet kan:

 • In de cloud zelf aanbieden van toetsen. WinToets kan wel SCORM- en WEB-packages aanmaken.
 • Tegelijk samenwerken aan een itembank met meerdere gebruikers.
 • Sterk scheiden van itembanken en projecten. In WinToets betreft dit altijd eenzelfde type bestand.

Het is aan onze klanten te bepalen wat ze waarvoor willen inzetten. Samen kunnen WinToets en Quayn alles bieden wat men wil: offline én online, digitaal én papier, SCORM én IMS QTI en veel meer. Schaft men beide aan, dan hoeft niet voor beide het volle pond betaald te worden. Vraag altijd een offerte aan en geef aan wat u meer of minder wilt kunnen. Een combi van Quayn met QuaynSupport is mogelijk, maar ook van Quayn met WinToets SUITE, waar QuaynSupport weer deel van uitmaakt. Alledrie de pakketten zijn verkrijgbaar bij De Rode Planeet.

wintoets41_quayn01

[ vanuit WTMaak 5.0 exporteren naar Quayn ]

wintoets41_quayn02

[ vanuit Quayn exporteren naar WinToets [links] of direct afdrukken via WTMaak [rechts]

[13] WinToets 5.0 | batchcontrole via WTAdmin

WinToets kent tienduizenden gebruikers onder docenten en auteurs die voor uitgeverijen werken. In WTAdmin hebben we voor hen een optie ingebouwd die reeksen toetsen batchgewijs kan nakijken op fouten.
Door: Allard Bijlsma

Als docent ben je ooit eens met WinToets begonnnen en na een paar jaar kom je er ineens achter dat je duizenden vragen hebt in honderden bestanden. Steeds meer auteurs hebben al tienduizenden vragen gemaakt. Al snel bemerk je ook dat er nog wat foutjes zitten in die bestanden. Zo kan de metadata niet compleet blijken te zijn of er zijn meerkeuzevragen waar bij meerdere antwoorden punten zijn gegeven. De toets loopt er vaak niet op vast, maar het is niet handig als bij het uitfilteren van een toets bepaalde vragen niet mee gaan of dat de beoordeling tijdens de toets niet helemaal klopt.

Het is ondoenlijk uw bestanden vraag voor vraag te controleren. In WTAdmin 5.0 hebben we nu de mogelijkheid ingebouwd reeksen bestanden in één keer te controleren op fouten als:

 • Ontbreken van een stam (= vraag).
 • Ontbreken van antwoord(en).
 • Ontbreken van bron(nen).
 • Ontbreken van punt(en).
 • Dubbele punten ingevoerd.
 • Metadata is niet compleet en dat dan aangegeven per veld.
 • Ontbreken van projecttitel en -nummer.
 • Aanwezigheid van sterretjes in antwoordvakken in plaats van antwoordletters.
  In WTMaak is sinds kort een optie aanwezig om deze vragen alsnog (batchgewijs) van letters te voorzien.

Wijs gewoon een reeks bestanden aan en na een paar seconden krijg je per bestand en per vraag te zien of er nog wat mis mee is. Per TST wordt per vraagnummer vermeld wat de problemen zijn, zodat snel een TST-file kan worden doorlopen. Gebruik twee beeldschermen en in weinig tijd kan een toets worden verbeterd. Veel problemen zijn in WTMaak ook weer batchgewijs aan te passen, zoals via ‘puntentoekenning’ en via ‘zoeken en vervangen’ in aan te wijzen velden.

Deze optie bespaart ons al een tijdje jaarlijks vele honderden uren werk, bij onze klussen voor uitgeverijen en binnen onze eigen auteursteams. Het is mogelijk de controle meerdere keren te laten doen, zodat aan het einde van het traject het zeker is dat er geen fouten meer zitten in alle toetsen. Een lijst met problemen kan ook naar Excel gestuurd worden om van daaruit overzichten te genereren. We stellen deze batchoptie in 5.0 nu voor alle gebruikers beschikbaar.

Gebruikers van Quayn kennen deze mogelijkheden nog niet. In principe is het wel mogelijk een itembank te downloaden, te controleren en te verbeteren en daarna weer terug te plaatsen in Quayn. Jaarlijks bouwen we de controlefunctie uit met nieuwe mogelijkheden voor controle.

wtadmin_batchcontrole

[ een batchcontrole is uitgevoerd voor tientallen TST-files en een waslijst aan (kleine) problemen wordt getoond ]

Wanneer kan ik over dit moois beschikken?
WinToets 5.0 verschijnt einde 2014. Op dit moment bevindt het programma zich nog in het bèta teststadium. Zo gauw het programma klaar is en alle Help erbij is geschreven, krijgen alle bestaande klanten een bericht van ons. Men kan dan een gratis update krijgen voor dezelfde subversie of upgraden naar een hogere versie. Er zullen meerdere cursusboeken bij gaan verschijnen. DRP zal diverse nieuwe (overstap)trainingen bij versie 5.0 aanbieden.

Vragen kunt u indienen via [ info@drp.nl ] of ons [webformulier ]

[12] WinToets 5.0 | Opgeruimd staat netjes: exportmenu’s

Versie 4.0 van WinToets hebben we in de loop van de jaren al maar verder opgetuigd met nieuwe imports en exports. In versie 5.0 hebben we hier de bezem doorgehaald. We hopen hiermee het pakket voor starters toegankelijker te hebben gemaakt.
Door: Allard Bijlsma

Het onderdeel WTMaak binnen WinToets kan gebruikt worden voor het exporteren van projecten naar allerlei WinToets- en WinToets WEB-formaten, maar ook om te exporteren naar andere programma’s zoals Socrative of aan te bieden in formaten als SCORM of IMS QTI. In de nieuwe versie hebben we alle exports ingedeeld in vier groepen:

 • WinToets TST:
  naar netwerk, naar beveiligde TSTx en diverse batchexports.
 • WinToets WEB:
  exports naar Quayn, als website en SCORM.
 • Naar elo’s:
  het betreft hier vooral exports via IMS QTI en SCORM.
 • Databases:
  onder meer naar Excel, ASCII, Socrative en IMS QTI.

Ook het menu om mee te importeren hebben we opgeruimd en opnieuw ingedeeld. Bestaande gebruikers van WinToets zullen snel hun vaste en veel gebruikte opties vinden. We hopen vooral dat startende gebruikers veel sneller hun weg in WTMaak zullen gaan vinden. Voorlopig hebben we de code van verwijderde exports nog in het programma laten zitten. Mocht u bepaalde exports toch weer graag terug willen hebben, dan horen we dat graag. Horen we niets, dan zullen we de code op termijn gaan opschonen. WTMaak wordt daar dan weer een stukje sneller van.

Toekomstige exports zullen we alleen nog gaan toevoegen aan WTConverter en minder vanuit WTMaak gaan aanbieden.

export_40

[ een veelheid aan exportmenu’s en een veelheid aan subopties in WTMaak 4.0 ]

export_41

[ minder menu-opties en minder subopties in WTMaak 5.0 ]

Wanneer kan ik over dit moois beschikken?
WinToets 5.01 verschijnt einde 2014. Op dit moment bevindt het programma zich nog in het bèta teststadium. Zo gauw het programma klaar is en alle Help erbij is geschreven, krijgen alle bestaande klanten een bericht van ons. Men kan dan een gratis update krijgen voor dezelfde subversie of upgraden naar een hogere versie. Er zullen meerdere cursusboeken bij gaan verschijnen. DRP zal diverse nieuwe (overstap)trainingen bij versie 5.0 aanbieden.

Vragen kunt u indienen via [ info@drp.nl ] of ons [webformulier ]