HANDS ON: koppeling analyse aan RTTI-Online [nieuw]

Sinds kort is het mogelijk analyses uit WinToets 4.0 te exporteren naar RTTI-Online. Hiervoor dient u te beschikken over een versie 4.0.292 van WTAnalyse of hoger. Ook de komende versie 5.0 zal met deze export zijn uitgerust. Deze koppeling is tot stand gekomen in overleg met Docentplus te Bodegraven.
Door: Allard Bijlsma

Steeds meer instellingen gebruiken de taxonomie RTTI [reproductie – toepassen in bestaande en nieuwe situatie – inzicht ] voor het verwerken van toetsuitslagen en het genereren van vervolgstappen voor leerlingen. Tot op heden was het hiervoor nodig dat van elke leerling, van elke toets, elke behaalde punt(en) van een vraag handmatig moest worden ingevoerd. Sinds kort is het mogelijk in WinToets afgenomen toetsuitslagen direct te exporteren naar RTTI-Online. Dat bespaart gebruikers heel veel werk.

ToDo in WTAnalyse

 • Neem een gemetadateerde toets af in WTAfname 4.0 of 5.0.
 • Start in WTAnalyse 4.0 of 5.0 de juiste WTA-uitslaglijst van een toets, met RTTI-metadata.
 • Selecteer in de Hoofdlijst van WTAnalyse de naar RTTI-Online mee te nemen uitslagen.
  Kies hiervoor het juiste project en de juiste klas en selecteer de mee te nemen uitslagen (via groene bolletjes).
 • Ga naar Bestand | Selectie | Exporteren als RTTI [XLS]
 • Staat alles goed? Klik dan op OK en onthoud waar de XLS wordt aangemaakt.
 • Excel start ter controle het gemaakte document op. Sluit Excel af als het resultaat naar wens is.

ToDo in RTTI-Online

 • Maak een toets aan in RTTI-Online
 • Kies het Menu “Scores invoeren/ wijzigen”
 • Kies de optie “Import wintoets”
 • Selecteer het XLS-bestand dat uit WTanalyse komt
 • Open dit bestand en pas eventuele fouten aan

We zijn ook bezig met een directe koppeling tussen onze cloud-toetsomgeving Quayn en RTTI-Online. Als dat klaar is, kan RTTI-Online volautomatisch analyses van toetsen inlezen, zonder dat daar nog een upload voor nodig is. In de loop van 2015 zullen we deze koppeling gebouwd, getest en beschikbaar hebben. Houd onze weblogs in de gaten hiervoor.

>> Meer over RTTI
>> Meer over WinToets
>> Meer over Quayn

wtanalyse_export 01

[ de nieuwe exportoptie in WTAnalyse, vanaf versie 4.0.292 ]

wtanalyse_export 02

[ klik op OK in dit exportvenster en een XLS-bestand wordt aangemaakt ]