QuaynSupport | een stukje ‘SUITE’ voor Quayn-gebruikers

WinToets bevat de ideale tools voor gebruikers van Quayn voor het ontwikkelen van toetsen, het afdrukken ervan en het veilig afnemen via een zogenaamde secure browser. Speciaal voor Quayn-gebruikers hebben we QuaynSupport uitgebracht, waarin alleen de tools zitten die handig zijn voor gebruikers van Quayn.
Door: Allard Bijlsma

De meeste cloudgebruikers staren zich blind op de voordelen ervan. Wij weten al langer dat er ook nadelen zijn van online werken, zoals de beschikbaarheid van een stabiele internetverbinding en de veiligheid. Wat veel mensen niet beseffen is dat online content ontwikkelen in alle gevallen trager verloopt dan dat offline te doen. Wij zien een enorme vraag naar WinToets ontstaan de laatste jaren, juist omdat die niet in de cloud draait. Inmiddels draait WinToets in >50 landen, als offline-oplossing voor diverse partijen. Steeds meer bedrijven mogen absoluut niet meer online toetsen in verband met gevaren voor hackers en de angst voor Ddos-aanvallen. Uitgeverijen die grote verzamelingen vragen ontwikkelen, willen snel en het liefst in een batch wijzigingen kunnen aanbrengen. Dit alles biedt WinToets 5.0 SUITE, te draaien onder Windows 7, 8 of 10.

Heeft een gebruiker de rest van WinToets niet nodig, dan bieden wij via QuaynSupport alleen het volgende aan:

 • WTMaak Light | uitgeklede versie van WTMaak, voor het ontwikkelen van toetsen, het omzetten van TST-files naar Quayn-toetsen, het genereren van toetsen, het uitvoeren van batchhandelingen en het afdrukken en exporteren naar diverse formaten.
 • WTAnalyse | in Quayn is het mogelijk analysebestanden als een WTAx-pakket op te slaan. Deze bestanden kunnen in WTAnalyse worden geopend voor dooranalyseren, voor het aanpassen van resultaten en voor de tientallen typen exports naar Word en Excel.
 • QuaynBrowser | secure browser voor het volledig beveiligd afnemen van Quayn-toetsen in een Windows netwerkomgeving die elke andere pc- en internetactie blokkeert. Deze beveiligde afname zat deels al standaard in WinToets.
 • QuaynMonitor | beheeronderdeel bij de QuaynBrowser, die zorgt dat je real-time sessies van gebruikers kan toestaan en kan blokkeren. Lijkt erg op WTMonitor.
 •  WTConverter | uitgeklede versie hiervan, die het mogelijk maakt (ook in een batch) van en naar TST-files (WinToets) en XML-files (Quayn) te schrijven en daarbij direct te zoeken en te verngen en alle project instellingen aan te passen. Je kunt dus gerust een itembank of project uit Quayn downloaden, aanpassen en weer terug plaatsen.
 • WTLijst | binnenkort komen we met een woordenlijst/boek-koppeling aan toetsen, zoals we dat in WinToets kennen. WTLijst is nodig om dergelijke bestanden aan te maken. We gaan hiermee onder meer persoonlijk leren ook binnen Quayn en aangesloten portals eenvoudiger maken. Binnenkort meer hierover.
 • WTPrint | maakt het mogelijk elke Quayn-toets af te drukken op paper, idem aan de afdrukwizard hiervoor in WTMaak.
 • Verwacht: een tool voor offline afname, terwijl toets online staat in Quayn. Hierbij wordt voor de afname de toets opgehaald, daarna geheel lokaal afgenomen en worden na afloop de cijfers weer online gezet. Voordeel is dat tijdens de afname geen internet meer nodig is. Voor de aansturing is een netwerkomgeving benodigd.

Gebruikers van Quayn kunnen vanaf nu ervoor kiezen WinToets 5 SUITE of QuaynSupport, naast Quayn aan te schaffen. Hiervoor gelden aangepaste prijzen die via staffels lager worden, als meer gebruikers worden aangesloten. Vraag verdere informatie en prijzen op via [ dit formulier ]. Meer over QuaynSupport : [ klik hier ]

wtprint_650

[ voorbeeld van gebruik | in Quayn is een project aan te vinken om af te drukken, vanuit QuaynSupport start volautomatisch WTPrint, waarna via de uit WTMaak bekende afdrukwizard start en afgedrukt kan worden op papier. Een klik op Ok volstaat om drie Word-documenten van de toets aan te maken ]

WinToets 5 | Tussentijdse update 5.0.102

Als je na zeven jaar ontwikkelen aan WinToets 4, een grote 5.0-update uitbrengt, zitten daar helaas altijd nog een aantal onvolkomenheden in. Deze weken werken we hard aan snel achter elkaar verschijnende updates, waarin we alle meldingen direct van een oplossing proberen te voorzien.
Door: Allard Bijlsma

We hebben nu een update uitgebracht met enkele wijzigingen voor WTMaak, WTAfname en WTAnalyse. Het gaat hierbij om:

 • WTMaak: de rechtstreekse upload naar Quayn werkt weer. Zie afbeelding.
 • WTAnalyse: weergave van de juiste gatentekst- en combobox-antwoorden is verbeterd.
 • WTAfname: het nakijken van gatentekst en combobox vragen werkt weer goed.
 • WTAfname: het eerste item dat afgebeeld wordt is niet meer (soms) leeg.
 • WTAfname: GroteBron-teksten worden nu goed omgezet naar HTML.

Mocht u nog wat tegenkomen in de nieuwe 5.0, meld dat dan via [ dit formulier ] aan onze helpdesk. Wij gaan er dan direct mee aan de gang. Zorg in ieder geval dat u regelmatig voor uzelf een update ophaalt, zodat u altijd met de meest recente versie werkt. Om op de hoogte te blijven van alle aangebrachte wijzigingen: [ klik hier ]

quayn_upload_groot

[ in 5 stappen vanuit WinToets, een project direct klaar voor afname in Quayn.
Meerdere stappen kunnen worden opgeslagen, zodat dit een volgende keer sneller gaat ]

SSAT-vragenlijst afnemen en verwerken met WinToets 4 of 5

Steeds vaker zetten scholen WinToets in voor het afnemen van vragenlijsten. Hierbij gaat het niet om het behalen van een cijfer, maar om het in beeld brengen van iemands interesse of voor het beoordelen van de school of docenten. In dit artikel een voorbeeld van wat er zoal mogelijk is.
Door: Peter Hartman & Allard Bijlsma

Als voorbeeld is hier genomen, de SSAT (Situatie Specifieke Angst Test). Deze test is ontwikkeld en uitgegeven door het CPS, maar daar inmiddels niet meer verkrijgbaar. Aan het begin van bijvoorbeeld het tweede leerjaar neemt de school het SSAT-onderzoek af. Dit is een test die kijkt hoe leerlingen in de onderbouw scoren op zelfvertrouwen. De leerling vult een vragenlijst in over 8 verschillende situaties waar hij op school mee te maken heeft:

 • een proefwerk terugkrijgen
 • een schriftelijke opdracht maken in de klas
 • een proefwerk maken
 • een mondelinge beurt krijgen in de klas
 • aan een klassegesprek deelnemen
 • rapportcijfers te horen krijgen
 • een spreekbeurt houden
 • een mondelinge beurt krijgen voor de klas.

Bij elke situatie horen 5 meerkeuzevragen. De leerling geeft aan welk alternatief het meest van toepassing is. Er zijn 5 subschalen:

 • Angst voor het niet kunnen
 • Evaluatieve gevoelens
 • Begeleidingsverschijnselen van angst
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Vermijdingstendens

Blijkt uit de test dat de leerling op dit gebied begeleiding kan gebruiken, dan kan een succestraining een goede ondersteuning zijn. In veel scholen worden die aangeboden, met als doel faalangst te reduceren.

Ter info:
De leerling krijgt een aantal vragen voorgelegd, waarbij elke vraag is gemetadateerd in een metadataveld naar keuze.

 • Elke Categorie/Hoofdstuk/Onderwerp test een bepaalde situatie
 • Elke meerkeuzevraag levert een bepaalde score in een bepaalde subschaal (AK, EG, BV, PV en PT)

De subschalen (= metadata) staan voor:

AK = Angst voor niet Kunnen
EG = Evaluatie Gevoelens
BV = Begeleidings-Verschijnselen
PV = Persoonlijke Verantworddelijkeheid
VT = Vermijdings_Tensdens

De subschalen AK, EG en BV vormen samen de Angst Index
De subschalen PV en VT vormen samen de Vermijdings Index.

De vragenlijst:
Voor wat betreft de toets en de toetsinstellingen:

 • Het bij de vragen aangeven van een juiste antwoord is is niet nodig (er is ook geen juiste antwoord) maar het is ook niet erg wanneer het wel gebeurt.
 • Dat de subschaal is ingevuld in het metadataveld “hoofdstuk” of bijvoorbeeld ‘categorie’  of ‘onderwerp’.
 • Het eindscherm toont (uit privacy overwegingen?) geen resultaten.

Heeft u WinToets 4 of 5 in huis? En u zou deze vragenlijst willen hebben?
Vraag een voorbeeld TST-bestand met 48 vragen aan bij helpdesk@drp.nl [Nick]

De analyse:
In WTAnalyse kan een overzicht van de scores opgevraagd worden per leerling per subschaal door de volgende handelingen uit te voeren:

 1. Open het WTA-bestand.
 2. Selecteer de gewenste rijen (plaats groen bolletje in de eerste kolom).
 3. Kies voor  “Bestand | Selectie | naar Excel [XLS] | Per cursist per metadata (percentages)”    of “Bestand | Selectie | naar Excel [XLS] | Per cursist per metadata (scores)”.
 4. Kies in het volgende venster het metadataveld “hoofdstuk”. Er wordt nu een Excel-bestand gegenereerd.

Dit Excel bestand bevat per rij de gegevens van 1 leerling met de percentages of scores per subschaal. Met een paar eenvoudige formules kunnen in dit Excel-bestand ook de Angst-index en de Vermijdingsindex berekend worden.

ssat_vragenlijst02

[ voorbeeld van een vraag in WTAfname 5.0 ]

ssat_vragenlijst

[ preview voor afname via de HTML5-player in bijvoorbeeld Quayn ]