Lunchblog: Op maat toetsen (hoofdstuk 51)

Elke week een item uit het boek ‘Telt dit mee?’ met een praktisch voorbeeld in WinToets!
Door: Marijke Römer

Uit hoofdstuk 51 van Telt dit mee: “Maar 30% van de docenten stemt de instructie af op de verschillen tussen leerlingen. Differentiëren is blijkbaar echt moeilijk, want anders zou het wel de dagelijkse praktijk zijn. Als de toets niet differentieert, waarom zou je gedifferentieerd lesgeven?“ Precies, maar een gedifferentieerde toets maken is niet zo moeilijk. Het kost alleen veel tijd.

>> Meer over het boek Telt dit mee?

direction.PNG

Een gedifferentieerde toets maken kan op verschillende manieren: hier een korte uitleg van de mogelijkheden.

 • Maak een toets met sprongen.
  Bij een goed antwoord over de conclusie van hoofdstuk 1 springt de leerling naar hoofdstuk 2. Leerlingen die de vraag fout hebben, volgen het gewone traject en krijgen nog meer vragen over het eerste hoofdstuk. Zie hier voor de bijbehorende helppagina.
 • Maak een toets met adaptiviteit.
  Voeg bijvoorbeeld aan de niveau’s toe voor de niveau’s op school, bijvoorbeeld 1 voor havo, 2 voor havo-vwo en 3 voor vwo. Zo kan je een onderwerp bevragen naar het niveau van de leerling.
  Geef bij elke vraag aan welk niveau die vraag is. Heeft een leerling de vraag op het niveau goed, gaat hij een niveau hoger. Stel bij de Projectinstellingen op het tabblad Aan het begin in bij Adaptief type 1. Klik hier voor meer uitleg
 • Zet voor leerlingen verschillende toetsen klaar.
  Wanneer je een grote itembank over een onderwerp hebt, kun je hier eindeloos projecten uit arrangeren.
  Bijvoorbeeld:

  Oefenen paragraaf 1
  Oefenen paragraaf 2
  Oefenen paragraaf 1 en 2
  Oefenen paragraaf 3
  Oefenen paragraaf 1,2 en 3
  Oefenen paragraaf 4
  Oefentoets heel hoofdstuk 6
  Eindtoets hoofdstuk 6

wintoets verschillende toetsen

[ klaargezette WinToetsen die de leerling naar eigen tempo kan maken.]

Meer info over het boek: [ klik hier ]
Bestellen in de webshop: [ klik hier ] 

Volgende week: Geef geen cijfer (hoofdstuk 17)

Lunchblog: elke week een item uit het boek Telt dit mee? met een praktisch voorbeeld in WinToets!

Deze week: Inspectiekader en feedback (hoofdstuk 5).
Door: Marijke Römer

In hoofdstuk 5 van het boek ‘Telt dit mee?’ worden heel overzichtelijk de indicatoren van het Toezichtskader VO getoond die de onderwijsinspectie gebruikt. Een deel van één van de indicatoren bij 7.4 is: “Feedback is meer gericht op de vooruitgang van leerlingen dan op correctie”.

>> Meer over het boek ‘Telt dit mee?

In WinToets en Quayn krijgt de leerling standaard het commentaar Goed of Fout, als de docent geen eigen commentaar heeft ingevoerd. Dit is niet gericht op de vooruitgang. Hiervoor zijn echter wel mogelijkheden:

 •         Geef een eigen tip en bied een herkansing aan.
 •         Geef eigen commentaar na het beantwoorden van een vraag.
 •         Geef eigen commentaar aan het einde van de toets, af te stemmen op de score.

tip
[ Een tip en een herkansing in WTAfname ]

commentaar na de vraag
[ Commentaar na het beantwoorden van een vraag ]

commentaar aan het einde van de toets
[Commentaar aan het einde van de toets instellingen bij de Projectinstellingen]

Meer info over het boek: [ klik hier ]
Bestellen in de webshop: [ klik hier ] 

Volgende week: Op maat toetsen (hoofdstuk 51)

Lunchblog: elke week een item uit het boek Telt dit mee? met een praktisch voorbeeld! Deze week: kennis en ervaring delen (hoofdstuk 2)

Lunchblog: elke week een item uit het boek ‘Telt dit mee?’ met een praktisch voorbeeld! Deze week: kennis en ervaring delen (hoofdstuk 2)
Door: Marijke Römer

aankondiging

In de eerste hoofdstukken van het boek ‘Telt dit mee?’ worden de onderwerpen visie en toetsbeleid behandeld: “Elke school heeft een toetsbeleid, of het nou wel of niet zo heet“. Dit is een globale naam voor de opvattingen van toetsen en beoordelen en de afspraken.

>> Meer over het boek Telt dit mee?

Toetsconstructie is een van de top 9 praktijkkwesties: “Toetsconstructie in brede zin, en meer specifiek het delen van elkaar kennis en ervaring.”

Ook tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik dit gevonden, dat een van de belangrijkste factoren voor het slagen van de inzet van ict, het van elkaar leren is. Vaak wordt binnen de sectie samen gewerkt aan het maken van WinToetsen of soms is er iemand die de kar trekt. Bijvoorbeeld: iemand uit de sectie maakt een  SO voor de brugklas. Zij deelt deze met collega’s die hem ook afnemen. Deze collega’s zien bijvoorbeeld een hotspotvraag en vragen de collega die dit gemaakt heeft: hé hoe maak je dat? Ze gaan even samen zitten en zo gaan balletjes rollen!

Meer info over het boek: [ klik hier ]
Bestellen in de webshop: [ klik hier ] 

Volgende week: Inspectiekader en feedback (hoofdstuk 5).

 

Cursusboek WinToets 5.0 verschenen

Op de op IPON is afgelopen week het nieuwe cursusboek bij WinToets 5.0 verschenen. De eerste paar honderd exemplaren zijn al verstuurd naar docenten en scholen.
Door: De Rode Planeet

Het eerste exemplaar van het boek is door de directeur van Uitgeverij Instruct, Anton Wesdorp (rechts), afgelopen woensdag overhandigd aan de auteur, Allard Bijlsma. In tegenstelling tot WinToets 4.0, is er nu één papieren boek en komen er later dit jaar twee online te lezen vervolgboeken voor gevorderden. De boeken gaan wij inzetten bij onze trainingen. Het kan door scholen ook in grote aantallen met korting worden aangeschaft. Het boek geeft een inleiding op alle basisonderwerpen, van vragen maken tot afnemen en van exporteren tot analyseren. In de kantlijn zijn vele tips en trucs en verwijzingen naar vervolgstudie opgenomen.

In april verschijnt er ook nog een cursusboek bij ons cloudprogramma Quayn, met daarin aandacht voor de WinToets-onderdelen binnen QuaynSupport. Beide boeken sluiten goed aan op de praktische inleiding Telt dit mee?, die in januari bij De Rode Planeet is verschenen.

Meer over het boek: [ klik hier ]
Boeken bestellen: [ klik hier ] 
Meer over Telt dit mee?: [ klik hier ]

allard_bijlsma_wintoets50

Lunchblog: elke week een item uit het boek Telt dit mee? met een praktisch voorbeeld! Deze week: grootste ergernis van leerlingen (hoofdstuk 8)

Lunchblog: elke week een item uit het boek Telt dit mee? met een praktisch voorbeeld in WinToets! Deze week: grootste ergernis van leerlingen (hoofdstuk 8)
Door: Marijke Römer

In hoofdstuk 8 van het boek ‘Telt dit mee?’  worden de grootste ergernissen van leerlingen op een rij gezet. Het meest ontevreden zijn leerlingen over de snelheid van de uitslag (38%). Met WinToets kunt u de leerlingen snel van een uitslag voorzien. De leerling kan aan het eind van de toets het volgende scherm te zien krijgen. Standaard staat dit aan als u in WTMaak een toets aanmaakt. 

wintoetsdirectuitslag
[Direct na de toets wordt het uitslagvenster getoond]

Heeft u nog open vragen? Deze kijkt u na afloop na met WTAnalyse. U kunt horizontaal dezelfde vraag voor alle leerlingen nakijken met het antwoordmodel erbij.

nakijken Wtanalyse
[ Open vragen nakijken door punten toe te kennen bij Score ]

Er staan nog meer ergernissen in hoofdstuk 8, zoals: de toets  moet aansluiten bij de stof die je moest leren”. Dit kan door je eigen toets samen te stellen zodat deze overeenkomt met de stof die je gegeven hebt. Ook niet onbelangrijk: “instinkers ervaren ze als superirritant”.

Meer info over het boek: [ klik hier ]
Bestellen in de webshop: [ klik hier ] 

Volgende week:  Delen van kennis en ervaringen (hoofdstuk 2).