Update WinToets 5.0.125

Sinds afgelopen januari zijn er weer enkele mooie nieuwe zaken in WinToets ingebouwd. Vandaag zijn die extra’s voor alle gebruikers beschikbaar gekomen in versie 5.0.125.
Door: Allard Bijlsma

Enkele van de vernieuwingen:

  • Automatische melding van updates bij opstarten van docentonderdelen. In de cursist-onderdelen hebben we deze melding niet ingebouwd.
    Handig voor: altijd op de hoogte zijn van de nieuwste versie. Controle kan worden uitgeschakeld, als u werkt in een instelling waar u niet zelf kunt updaten. U kunt dat dan natuurlijk weer wel even melden aan de applicatie- of systeembeheerder.

v125_updates
[ u kunt dit negeren of de update gaan downloaden en installeren ]

  • Nieuwe filteroptie ‘Matrix’ voor het uitfilteren van op te geven aantallen vragen en dan op twee metadatavelden tegelijk. Hierdoor sluiten we beter aan bij instellingen die werken met selectie op basis van een toetsmatrijs.
    Handig bij: uitfilteren op basis van cognitieve vaardigheid, zoals OBIT of RTTI, in combinatie met te selecteren onderwerpen of leerdoelen.

v125_matrix
[ selectie op basis van onderwerp + rtti-vaardigheid ]

>> Naar overzicht van alle vernieuwingen
>> Naar update pagina [inlog vereist]

Lunchblog WinToets: Cijfers over nakijken (uit hoofdstuk 21)

Lunchblog: Cijfers over nakijken (uit hoofdstuk 21 in ‘Telt dit mee?’)
Elke week een item uit het boek: ‘Telt dit mee?’
Door: Marijke Römer

Er is onderzoek [*] gedaan naar hoeveel uur docenten per week besteden aan het nakijken van toetsen. Conclusie: de meeste docenten (41%) besteden twee tot vier uur per week aan het op papier nakijken van door vmbo-leerlingen gemaakte toetsen:


minder dan 2 uur       18%
2-4 uur                  41%
4-6 uur                      23%
meer dan 6 uur         18%


In ‘Telt dit mee?’
Vera heeft hierbij een frisse invalshoek:
“De toetsvorm kun je aanpassen aan de beschikbare tijd.”  

Toepassen in WinToets
Een toetsvorm die qua nakijken niet veel tijd kost, is bijvoorbeeld een digitale toets in WinToets. WinToets kijkt de gesloten vragen in een toets automatisch na. Het uitzoeken en maken van deze toetsen kost op een ander moment wel weer extra tijd. Het is een kwestie van eerst investeren en daarna er pas de tijdwinst mee gaan behalen.

digitaaltoetsen tijdwinst eerst investeren.PNG

Samenvatting
Digitale toetsen kunnen automatisch worden nagekeken. Maar let op: eerst moet u investeren in het maken of selecteren van goede toetsen. Pas dan is er tijdwinst te halen!

Meer info over het boek: [ klik hier ]
Bestellen in de webshop: [ klik hier ] 

Volgende week: meest gestelde vraag is ‘wat is het goede aantal toetsen?’  (hoofdstuk 23)

 

Lunchblog: Geef geen cijfer (hoofdstuk 17)

Elke week een item uit het boek ‘Telt dit mee?’ met een praktisch voorbeeld in WinToets!
Door: Marijke Römer

Wist u dat onderzoek en praktijk uitwijst dat als leerlingen het cijfer en commentaar krijgen, ze het commentaar niet lezen? Alleen commentaar geven is de beste manier volgens het boek ‘Telt dit mee?’.

Samenvatting: geef eens geen cijfer. Vink hiervoor het tabblad ‘Resultaat tonen’ uit.

wintoets geef geen cijfer
[ Als leerlingen het cijfer al zien, kijken ze niet verder naar feedback ]

Bijkomend voordeel: als de toetsen veel open vragen bevatten, worden de open vragen als fout bestempeld en zien leerlingen een laag cijfer. Er zijn gevallen bekend van huilende leerlingen.

Meer info over het boek: [ klik hier ]
Bestellen in de webshop: [ klik hier ] 


Volgende week: hoeveel tijd wordt er gemiddeld aan nakijken besteed? ( uit hoofdstuk 21).