Beheerder WinToets: bent u klaar voor het nieuwe schooljaar?

De eindexamens zijn inmiddels afgelopen. De eindexamenleerlingen zijn nu al van school. De andere klassen hebben aan het eind van het jaar nog toetsweken, maar daarna gaat er waarschijnlijk weinig meer getoetst worden. Dit is het moment om WinToets klaar te maken voor het nieuwe schooljaar.
Door: Marijke Römer

3 acties voor een schone lei:

 • De cursistlijst bijwerken
 • De uitslagbestanden verplaatsen naar een backupbestand
 • De gegevensmap leegmaken

Cursistlijst klaarmaken voor het nieuwe schooljaar
Via een cursistlijst kunnen cursisten zichzelf aanklikken bij het starten van een toets, in plaats van hun gegevens te moeten typen. Het kiezen uit de lijst is handig en snel voor de cursist, maar ook voor het gegevensbestand is het beter, omdat er met elke typefout een nieuw persoon aangemaakt wordt. Ook kan de cursistlijst gebruikt worden in combinatie met het automatisch inloggen op basis van de netwerkinlog.

Voor het nieuwe jaar is een nieuwe lijst nodig, anders kloppen de klassen van cursisten niet meer en kunnen eerstejaars geen toets opstarten. Idealiter zet de WinToets-beheerder een Excel-document vanuit bijvoorbeeld Magister om naar een nieuwe cursistlijst. [ Zie deze handleiding ] om een cursistlijst aan te maken en te gebruiken.

inloggenwt
[ inloggen via een leerlinglijst ]

Uitslagbestanden klaarmaken voor het nieuwe schooljaar
Alle gegevens van de leerlingen verschijnen in een uitslagbestand. Of meerdere, als docenten dit in hun toetsen hebben aangegeven. Wanneer iedereen gebruik maakt van hetzelfde bestand, is het handig alle uitslagbestanden, zoals ‘gegevens50.wta’, naar een backupmap te verplaatsen. Zo wordt er met het nieuwe schooljaar een nieuw bestand aangemaakt, waar alleen gegevens van het nieuwe jaar in terecht komen.

Gegevensmappen leegmaken 
Om alles extra op te ruimen voor het nieuwe jaar, kunt u ook de logbestanden van WinToets weghalen. Hiervoor verplaatst u inhoud van de GEGEVENS.BAK map naar een backupmap naar keuze. Zorg dat de BAK-map wel blijft bestaan na deze actie.

Hulp nodig? Mail op onze helpdesk Nick Hollegien via [ dit formulier ].

 

Nieuwe opties bij open itemtypes

Op verzoek van een groot aantal klanten hebben we extra nakijk-mogelijkheden ingebouwd bij de itemtypes: Open | Woord, Open | Getal en Open | Gatentekst.
Door: Allard Bijlsma

Omdat wij ook het cloudpakket Quayn ontwikkelen, vragen klanten nog wel eens wat we met WinToets gaan doen. Dat is simpel: dat ontwikkelen we gewoon door. Sterker nog, dat gaat een stuk sneller dan we dat in Quayn kunnen doen. Beide pakketten gaan we ook sterk aan elkaar verbinden en kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Nog dit jaar zal ook WinToets de HTML5-player in WTAfname gaan gebruiken, zodat er geen verschil meer zal bestaan tussen online en offline afnemen. Instellingen zullen examens en belangrijke proefwerken offline beveiligd willen afnemen en online cursisten willen laten oefenen.

Onderstaande opties zitten al wel in WinToets (vanaf versie 5.0.125) en nog niet allemaal in Quayn. Volgende week aandacht voor de verschillen in mogelijkheden bij de gatentekstvraag, bij een vergelijking van WinToets 4 (2008-2015) en 5 (2015-heden). Hieraan is te zien hoe snel we het afgelopen jaar hebben doorontwikkeld.

Bestaande opties bij open woord vragen
Bij de Open | Woord, Open | Getal en Open | Gatentekst items hadden we al de volgende mogelijkheden:

 • Woordwaarde
  Bij deze keuze kijken we of 80% van de letters aanwezig zijn en of daarvan 80% op volgorde staan.
 • Wildcards
  Dek één letter af met een ? of meerdere letters met een *, waarna het niet uitmaakt wat er op die plek wordt ingevoerd. Voorbeeld: proje?t om zowel project als projekt goed te rekenen.
 • Discrimineren op hoofdletters
  Er kan wel of niet streng gekeken worden naar het juiste gebruik van hoofdletters. Voorbeeld: Amsterdam, om amsterdam fout te rekenen.

Nieuwe opties
In versie  5.0.125 hebben we er de volgende opties aan toegevoegd:

 • Negeer spaties
  Het maakt niet uit of een cursist wel of geen spaties gebruikt.
  Voorbeeld is het verschil tussen: 2x=3y+7 en 2x = 3y+7  en 2x = 3 y + 7
 • Negeer eind-punt
  Het maakt niet meer uit of een cursist het antwoord wel of niet afsluit met een punt.
 • Onderscheid komma en punt
  Speciaal voor de getalvraag is dit een uitbreiding van de nakijkmogelijkheden. Het is nu mogelijk een antwoord als 6.7889,75 correct na te kijken.

  nieuwewoordopties
  [ De opties bij een Open | Woord vraag, te vinden in WTMaak 5.0.125 ]

Opties zoals we nu hebben aangebracht bij de open itemtypes, maken dat je WinToets daadwerkelijk kunt inzetten bij het via korte open vragen cursisten bevragen. Geen enkel ander pakket heeft dergelijk uitgebreide instelmogelijkheden.

Meer informatie

>> Naar overzicht vernieuwingen
>> Naar update-pagina [inlog vereist]
Zie paragraaf 3.4.2 en 11.3.4 van het WinToets 5.0 cursusboek