Klassikaal ‘de WinToets’ nabespreken via WTAfname

Eerder dit jaar hebben we besproken hoe je een WinToets kan nabespreken via WTAnalyse [ klik hier voor dit weblog ]. Hierin noemden wij kort dat het ook mogelijk is om WTAfname te gebruiken om een toets na te bespreken. Maar hoe gaat dit nou in zijn werk? Hieronder een korte uitleg hoe je dit vooraf toe kunt staan bij de leerlingen en hoe je zelf het tijdstip kunt instellen.
Door: Nick Hollegien 

Om een toets met leerlingen na te kunnen bespreken, moet dit vooraf door de docent toegestaan worden. Dit kun je in WTMaak instellen.

Instellingen in WTMaak
Belangrijk is dat vooraf in WTMaak ingesteld wordt, dat je toestaat dat de leerling de toets ter lering mag inzien. Dit doe je als volgt:

 • Open in WTMaak de Projectinstellingen.
 • Onder het tabblad Tijdens stel je al je instellingen in waar je tijdens je toets gebruik van wilt maken.
 • Maar specifiek voor het nabespreken ga je naar het tabblad Na Afloop.
  Hier vind je als derde het kopje Rechten cursist.
 • De bovenste optie biedt de mogelijkheid dat de leerling het project na afloop ter lering mag inzien. Als docent bepaal je hoe lang dit niet mogelijk is. Stel je ziet de leerlingen volgende week pas weer voor het eerst klassikaal, blokkeer je het terugzien van de toets ongeveer 168 uur. Dit maakt het mogelijk dat precies volgende week jouw leerlingen toestemming krijgen de toets in te zien.

Projectinstelling_Na_Afloop_650

Bron 1: Projectinstellingen tabblad Na Afloop om toets na afloop
ter lering in te kunnen zien als leerling.

Dit kan het beste in combinatie met de optie eronder, Project mag maximaal aantal voor cijfer gemaakt worden. Hier blokkeer je het project, zodat de leerling de toets maar 1 keer (of meer) mag maken voor een cijfer.

Belangrijk: WTAfname moet kunnen herkennen om welke leerling het gaat. Bij handmatig inloggen in WTAfname, moet de leerling precies dezelfde informatie invoeren om het resultaat op te kunnen roepen. Een betere optie is om een cursistlijst (te maken in WTCursist)  te gebruiken, zodat de leerling zichzelf aanklikt. Hiermee zal altijd dezelfde informatie van de leerling opgeslagen worden.

De leerling kan de toets opvragen op dezelfde manier als zij de toets opstarten om de toets te maken. Echter krijgen ze deze keer een melding dat de toets al gemaakt is. Door op OK te klikken zal de leerling naar de terugkijk modus van de toets gebracht worden.

WTAfname_inzien_toets
Bron 2: Melding van WTAfname 5.0, toets is al gemaakt
en kan niet opnieuw gemaakt worden.

Wanneer de leerling de toets ter lering inziet kan de leerlingen al zijn antwoorden en het goede antwoord zien. Maar als ook de open vragen door de docent al zijn nagekeken, kan de leerling zijn punten zien. Heeft de docent een opmerking achtergelaten bij de vraag, kan de leerling deze opvragen door de knop Commentaar rechtsonder in beeld.

WTAfname_inzien_toetsvraag_met_commentaarBron 3: De modus toets inzien van WTAfname
met een opmerking van de docent in beeld.

De leerling heeft geen mogelijkheid om de antwoorden te wijzigen. De leerlingen kunnen alleen door de toets bladeren en hun opmerkingen inzien die de docent voor hem of haar heeft achtergelaten.

Voor meer informatie of andere vragen over WinToets 4 & 5 of Quayn, e-mail gerust naar helpdesk@drp.nl [Nick].

Normering (achteraf) aanpassen via de N-term correctie

Op alle scholen voor voortgezet onderwijs vinden op dit moment examens plaats. De normering van de examens wordt altijd achteraf door het College voor Toetsing en Examens (CvTE) vastgesteld. Omdat er altijd een bepaald percentage leerlingen een examen moet halen en zo’n examen nooit eerder heeft plaatsgevonden, wordt pas na afloop bepaald hoeveel punten welk cijfer oplevert. Dit gebeurt via zogenaamde N-term lijsten. WinToets 5 kent ook de mogelijkheid zowel vooraf als achteraf, cijfers te (her)berekenen op basis van de N-term.
Door: Allard Bijlsma en Peter Hartman

Leerlingen die hun examen maken kunnen direct na afloop de juiste antwoorden inzien en zelfs bekijken hoeveel punten ze totaal hebben bepaald. Welk cijfer dat oplevert is op dat moment nog niet bekend. De cijferlijn loopt niet lineair naar de 10, maar kent twee knikken. Daardoor is het een hele klus als u zelf een cesuurtabel wilt genereren op basis van deze lijn. In WTMaak kunt u zo’n cesuurtabel afdrukken via Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker.

>> Naar alle tabellen bij de examens van 2016
>> Hier komen de tabellen voor de examens van 2017 [op 18/05 stonden ze er nog niet]

U kunt in WinToets een toets ook eerst afnemen en pas na afloop, via het onderdeel WTAnalyse, deze N-term invoeren. Het gaat hierbij om een afwijking tussen de 0 en 2, waarbij een examen zwaarder of lichter dan vooraf ingepland, kan worden becijferd.

nterm_01_630
[ onder Standaardkeuzes kan in WTMaak de N-term correctie worden opgeven ] 

Bij een N-term tussen de 0 en de 2 geldt voor het grootste deel van de grafiek dat C=N+9*P

Als N>=1
dan geldt voor het eerste stuk van de grafiek C = 1+2*9*P
dan geldt voor het middenstuk van de grafiek C = N+9*P
dan geldt voor het laatste stuk van de grafiek C = 10-0,5*9*P

Voor het linker knikpunt geldt dan:

1+2*9*P = N+9*P
1+9*P=N
P=(N-1)/9
Dus voor N=2 zit het linker knikpunt op P=1/9 = 11,11%

Voor het rechter knikpunt geldt dan

10–0,5*9*(1–P)=1+2*9*P
10–4,5(1–P)=N+9*P
10–4,5=N+4,5*P
P=(5,5-N)/4,5

Dus voor N=2 zit het rechter knikpunt op P=3,5/4,5 = 77,778%

In WinToets weken onze waardes iets af van hoe het CvTE de correcties berekende. Wij hebben dat deze week aangepast voor zowel WTMaak (vooraf) en WTAnalyse (achteraf). Hiervoor heeft u een update nodig met nummer: 5.0.162. Bij interesse, kunt u dat doorgeven via helpdesk@drp.nl [Nick].

nterm_02

[ in WTAnalyse kan voor een al afgenomen toets de correctie worden toegepast
op een selectie van leerlingen en/of klassen ]

Hands on: formatief toetsen, het leerproces sturen met toetsen

Is summatief toetsen wel zo goed? Een interessante discussie. Wij van de Rode Planeet zien naast summatieve toetsen juist voordelen in formatieve toetsen, toetsen om een momentopname te kunnen maken om daarna nog bij te kunnen sturen. In dit artikel laten we zien wat de praktische mogelijkheden voor formatief toetsen zijn.
Door: Marijke Römer

Naast summatief ook formatief toetsen met een vragenbank
Een vragenbank met bijvoorbeeld per hoofdstuk 30 vragen, is al genoeg om voor dat hoofdstuk een instaptoets van 5 vragen, een tussentijdse toets van 15 vragen en een eindtoets van 20 vragen uit te halen. Zo kunt u summatief en formatief toetsen!

Items labelen
Ook al is uw vragenbank maar klein, als u de vragen per stuk heeft voorzien van een label, (via Item | Metadata) dan kunt u op basis van deze metadata vragen tonen. U leert werken met metadata vanaf pagina 93 van het cursusboek WinToets. Als de vragen zijn voorzien van metadata, dan kunt u op basis van deze metadata vragen klaarzetten.

Vragen klaarzetten per metadataveld  (2 manieren)
Via de optie at random pikt de computer er voor iedere cursist er een aantal vragen uit.
Er zijn twee methodes voor:

– Methode 1: alle cursisten krijgen verschillende vragen over hetzelfde onderwerp
– Methode 2: alle cursisten krijgen dezelfde vragen die at random getrokken zijn uit een itembank. Deze laatste methode is iets bewerkelijker.

Methode 1: at random per metadataveld
Via deze methode krijgen alle cursisten uit een toets verschillende vragen te zien.
U stelt dit als volgt in:

 • U opent een toets met metadata in WTMaak
 • Ga naar Bestand | Projectinstellingen
 • Ga naar het tabblad Aan het begin
 • Selecteer onder de kop Selectie voor het tweede vinkje: ‘Random per’
 • Kies een metadataveld waarop u wilt selecteren
 • Kies het aantal vragen dat u per cursist wilt laten trekken
 • Sla de toets op en stel deze beschikbaar voor de cursist
  Elke keer als een cursist deze toets opstart in WTAfname, komen er andere vragen.atrandompermetadata.PNG
  [ iedere cursist een andere toets voorzetten met ongeveer dezelfde inhoud ]

Methode 2: at random selectie van een nieuwe toets
Via deze methode krijgen alle cursisten dezelfde vragen, maar deze vragen zijn at random getrokken uit uw itembank. U maakt een random selectie van vragen, die u als losse toets opslaat. Dit doet u als volgt:

 • Open de toets met metadata in WTMaak
 • Kies voor de optie Project | Selecteer | Per metadata at random
 • Kies het metadataveld waarop u wilt selecteren
 • Geef aan hoeveel items u per metadataveld wilt laten selecteren
 • Klik op de knop Selecteer als u tevreden bent.
  Een scherm opent waar de geselecteerde items in een lijst weergegeven worden.
  U kunt hier handmatig wijzigingen in aanbrengen
 • Klik nogmaals op Selecteer als u tevreden bent
 • De vensters sluiten en u heeft een aparte toets met een aantal random getrokken vragen.

selecteer at random.PNG
[ een toets laten maken zodat iedere cursist dezelfde vragen krijgt ]

Infoschermen
Een infoscherm is een itemtype zonder vraag, alleen met tekst of een afbeelding of beide. Dit itemtype wordt vaak gebruikt als introductie: “welkom bij deze toets over…. Je hebt …minuten de tijd, succes!”
Maar er kan zoveel meer! Op een infoscherm kan een samenvatting van de leerstof, of de leerstof zelf staan, waarna er een aantal vragen over gesteld kunnen worden.
Hiermee wordt de focus meer op leren gelegd en minder op toetsen.

In [ dit artikel ] op ons Quayn weblog kunt u een voorbeeld bekijken hoe Workbooks4 de infoschermen inzet voor leerstof van Biologie. Dit kan op dezelfde manier in WinToets.

wintoets_infoscherm
[ een infoscherm in de functie van een oefening ]

Geen cijfer laten zien, maar alleen de goede antwoorden
Een tip uit het boek Telt dit mee? is om niet direct het goede cijfer te laten zien, want dan kijken cursisten niet verder. Wanneer ze alleen hun antwoorden en de goede antwoorden kunnen zien, gaan ze hier goed naar kijken om zo te ontdekken wat ze fout gedaan hebben, omdat ze willen weten of ze wel ongeveer een voldoende hebben.

Meer informatie

 • Meer handige tips hoe u toetsen kunt inzetten kunt u lezen in Telt dit mee?
  [Klik hier] om Telt dit mee? te bestellen.
 • Metadata toevoegen staat beschreven vanaf pagina 93 in het Cursusboek WinToets.
  [ Hier ] is het WinToets cursusboek te bestellen.
 • Bekijk hoe infoschermen ingezet worden om leerstof te delen via [ dit artikel ] via het Weblog van Quayn. In WinToets kan dit op dezelfde manier getoond worden.
 • In 2016 is het boek ‘Toetsrevolutie’ verschenen, over de kracht van formatieve feedback en met vele interviews met docenten die al zo werken.