Een itembank: denken aan het gemak van morgen!

Een itembank is eigenlijk een grote database met vragen. Vandaag maakt u een vragenbank klaar, morgen (en daarna) kunt u daar eindeloos toetsen uit genereren.
Door: Marijke Römer

Een itembank: wat kunt u ermee?
Het kan handig zijn om een toets te hergebruiken, door toetsen op te slaan in een vragendatabase, een zogenaamde itembank. Hierin staan alle vragen voor een leerjaar of een onderwerp, of voor uw hele vak voor alle leerjaren. Hier kunt u dan eindeloos verschillende toetsen uit halen.

Voordelen van een itembank:
1. Overzicht.
U hoeft maar op een enkele plek nieuwe vragen toe te voegen en eventueel dingen te wijzigen.

2. Gemak.
Uit de itembank kunt u eenvoudig een aantal vragen klaarzetten, voor ieder jaar en voor iedere toets of herkansing.
Itembank
[ Grafische voorstelling van een itembank waar een kleine toets uit wordt samengesteld. ]

Tips voor het opzetten van een itembank

 • Begin klein, bijvoorbeeld met paragraaftoetsen samenvoegen tot een hoofdstuktoets.
  Met 50 vragen heeft u al een kleine itembank!
 • Voorzie alle vragen van metadata voordat u ze samenvoegt.
  Het ‘voorzien van metadata’ betekent dat alle aan items van extra informatie wordt gehangen, zoals een categorie of vaardigheid. Een voorbeeld: bij biologie kan bijvoorbeeld worden toegevoegd dat deze vragen over het menselijk lichaam gaan, en bij wiskunde dat de vragen over afleiden gaan.
  Als u dit niet doet, zijn vragen straks in de grote itembank moeilijk terug te vinden. U kunt al onderscheid aanbrengen door 1 veld in te vullen, bijvoorbeeld door het veld ‘Categorie’ gebruiken voor de verschillende leerjaren (1havo, 2havo, etc.).
  De makkelijkste weg naar het invullen van metadata is via de volgende knoppen: ‘Project | Overzicht | Items’.
  Hier kunt u de items en ook de metadatavelden zien. U kunt met het knopje wijzigen een veld vullen. Vervolgens kunt u met de knopjes kopiëren en plakken heel gemakkelijk de metadatavelden voor meerdere vragen invullen.

  wt_overzicht items.PNG

 • Voeg bestaande losse wintoetsen aan elkaar toe via Bestand | Toevoegen.
 • Haal eventueel vragen die dubbel zijn eruit via Item | Verwijderen.
 • Probeer wat afwisseling aan te brengen in de verschillende itemtypes. U kunt ook relevante afbeeldingen en filmpjes gebruiken om de cursisten te blijven motiveren tijdens de toets.
 • Heeft u afbeeldingen? Maak dan een export zodat alle afbeeldingen ook goed bij de toets worden opgeslagen. Dit kan via de optie Bestand | Exporteren | Als WinToets 5.0 | Standaard. Hiermee maakt u een kopie van de toets en alle bronnen, zodat alles goed bij elkaar staat.

Klaarzetten van een project uit een itembank
Hiervoor zijn twee manieren:

1. Een project met random vragen voor elke cursist

U zet een project klaar waarbij elke cursist een aantal random vragen krijgt. U geeft in de itembank aan wat er getoond moet worden. U kunt op basis van één metadataveld aangeven hoeveel vragen u per waarde wilt.

2. Een selectie uit de itembank met dezelfde vragen voor elke cursist

U maakt een selectie uit de itembank waarbij elke cursist dezelfde vragen krijgt. Een dergelijke selectie uit de itembank moet u apart opslaan. U kunt op deze manier wel op meerdere metadatavelden filteren. Alle cursisten krijgen op deze manier dezelfde vragen.

Meer weten?
Zie hoofdstuk 5 van het cursusboek WinToets 5.0  over het opzetten van een itembank.

U kunt met behulp van <deze handleiding> werken aan een itembank.
Een aantal tips van dit artikel worden in deze handleiding met stappen uitgelegd.

Inspirerende itemtypes voor Scheikunde

‘Inspirerende itemtypes’ is een serie artikelen waarin voor een aantal vakken getoond wordt hoe de verschillende vraagtypes gebruikt kunnen worden.
Vandaag in het zonnetje: Scheikunde!
Door: Marijke Römer

Scheikunde
Wat is Scheikunde volgens Wikipedia?

Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. Scheikunde is sterk verwant met de biologie en de natuurkunde.

Bron: Wikipedia

Itemtypes
In principe zijn alle vraagtypes in te zetten voor dit vak, hieronder een paar voorbeelden:

Scheikunde_Gatentekst
Gatentekstvraag waar de cursist binnen de vraag het antwoord typt en wat met verschillende hulpmiddelen automatisch kan worden nagekeken. Deze hulpmiddelen zijn o.a. woordwaarde (80% overeenkomst is goed), Discrimineren of hoofd en kleine letters en wildcards waarbij tekens “afgedekt” kunnen worden.

Scheikunde_Meerkeuze
Meerkeuzevraag met afbeeldingen als antwoord. Deze afbeeldingen kunnen eenvoudig gemaakt worden van een stuk tekst met het Knipprogramma dat standaard op alle Windows computers aanwezig is. Zie <dit blogartikel> hoe u dit kunt doen.

Scheikunde_Infoscherm
Infoscherm om alleen informatie te delen. Zo kan een toets meer een oefening worden, maar dan wel met een resultaat zodat cursist en docent kunnen zien hoe goed er is gescoord. Ook deze afbeelding is gemaakt met het knipprogrogramma door een afbeelding te maken van een stukje website, zie <dit blogartikel>.

Geïnspireerd?

 • Leer in ons <cursusboek> hoe u de vraagtypes aanmaakt en optimaal kunt inzetten.
 • Bekijk <dit blogartikel> om te leren hoe u eenvoudig afbeeldingen maakt in Word van bijvoorbeeld tekst (of scheikundige formules).

 

Inspirerende itemtypes voor Wiskunde

´Inspirerende itemtypes´ is een serie artikelen waarin voor een aantal vakken getoond wordt hoe de verschillende vraagtypes gebruikt kunnen worden.
Vandaag in het zonnetje: Wiskunde!
Door: Marijke Römer

Wiskunde
Wat is wiskunde volgens Wikipedia:

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat.

Bron: wikipedia

Itemtypes
In principe zijn vrijwel alle itemtypes binnen WinToets te gebruiken binnen het vak Wiskunde, maar hieronder enkele voorbeelden waarbij ook de rekenmachine goed ingezet kan worden:

Wiskunde_Gatentekst2
Gatentekstvraag waarbij de cursist in de vraag zelf een antwoord moet typen. Per vraag kan hierbij een rekenmachine actief gemaakt worden door op het kleine icoon linksboven te klikken. Als docent kunt per item u aangeven of de rekenmachine gebruikt mag worden bij de iteminstellingen.

Wiskunde_OpenopenOpen | Open-vraag waarbij de cursist een oneindig aantal tekens kan gebruiken. De berekeningen die in de rekenmachine gemaakt worden, verschijnen in zijn geheel in het antwoordenvak.

Wiskunde_Infoscherm
Infoscherm waarbij uitleg gedeeld kan worden. Hier is een afbeelding gemaakt van een website met het knipprogramma.

Geïnspireerd?

 • Leer in ons <cursusboek> hoe u de vraagtypes aanmaakt en optimaal kunt inzetten.
 • Leer hoe u een afbeeldingen kunt maken van websites of in word gemaakte formules met het knipprogramma via <dit weblogartikel>.