Geef geen cijfer (hoofdstuk 17 uit het boek: Telt dit mee?)

Geef geen cijfer, maar laat cursisten zelf uitzoeken wat ze wel en niet goed hebben! Door: Marijke Römer

Wist u dat onderzoek en praktijk uitwijst dat cursisten het beschikbare commentaar of de goede antwoorden niet bekijken als ze het cijfer direct na de toets al krijgen?
Als er na afloop geen cijfer beschikbaar is, gaan cursisten het commentaar echter wel bekijken en leren ze hier ook nog van. Het kan dus verstandig zijn bij het formatief toetsen, om geen cijfer te geven. In WinToets en Quayn kunt u ook feedback na elke vraag geven en aan het einde alsnog het cijfer.

Cijfers strelen slechts het ego, alleen feedback op de taak heeft nut.
uit: “Telt dit mee?”

Dus: geef eens een keer geen cijfer. Vink hiervoor op het tabblad ‘Uitslag’ de optie ‘Resultaat’ tonen uit. Zie de afbeelding hieronder.

WT_resultaatuitvinken.PNG
[ Geef cursisten slechts feedback en geen cijfer, door het tabblad Resultaat tonen uit te vinken in WTMaak. ]

Bijkomend voordeel:
Er is een bijkomend voordeel als u het tabblad ‘Resultaat tonen’ uitzet: cursisten zien bij een toets met veel open vragen geen laag cijfer.
Als uw toets namelijk veel open vragen bevat, worden deze vragen als fout bestempeld totdat u ze nagekeken heeft. Cursisten zien dan, met de optie ‘Resultaat’  tonen aan, dus vlak na de toets een laag cijfer, wat niet erg motiverend is. De optie uitvinken heeft dus twee goede eigenschappen: cursisten leren nog wat omdat ze de goede antwoorden gaan bekijken en ze zien geen (voorlopige) onvoldoende bij veel open vragen.

Wilt u meer van dit soort inzichten?
Hou onze blogs (WinToets, Quayn en De Rode Planeet) in de gaten of bestel het boek ‘Telt dit mee?’ via [ onze webshop ]!

Inspirerende itemtypes voor Aardrijkskunde

‘Inspirerende itemtypes’ is een serie artikelen waarin voor een aantal vakken getoond wordt hoe de verschillende vraagtypes gebruikt kunnen worden.
Vandaag in het zonnetje: Aardrijkskunde!
Door: Marijke Römer

Aardrijkskunde
Wat is aardrijkskunde volgens wikipedia:

Aardrijkskunde of geografie (Oudgrieks: γῆ, aarde en γράφειν, (be)schrijven) is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak, het in kaart brengen van vormen van bijvoorbeeld cultuur, het plantenleven en de dierenwereld, gebruik van het milieu en verkeer en het beschrijven van het landschap overal op de wereld.

bron: wikipedia

Inspirende itemtypes voor Aardrijkskunde
Voor dit vak kunnen zijn heel veel itemtypes geschikt.
Hieronder ziet u een aantal van de mogelijkheden, getoond zoals de cursist de vraag ook ziet.

Aardrijkskundeexamen_Ordening
[ Ordeningsvraag voor het bevragen van processen ]

Aardrijkskunde_Gatentekst.PNG
[ Gatentekst, waarbij in de “gaten” de cursist het antwoord invult. Hierbij kunnen hulpmiddelen zoals woordwaarde (zie cursusboek WinToets pagina 59) ingezet worden om antwoorden sneller goed te laten rekenen bij typefouten. ]

Aardrijkskunde_Matching[ Matchingvraag, handig voor het koppelen van uitleg aan begrippen ]

Aardrijkskunde_Hotspot[ Hotspotvragen lenen zich uitstekend voor topografie ]

Geïnspireerd?

  • Leer in ons [ cursusboek ] hoe u de vraagtypes aanmaakt en optimaal kunt inzetten.

 

Gastblog | gebruiker: Jelte Wolters

Tijdens trainingen zien we vaak leuke initiatieven en goede ideeën, die we ook graag bij een volgende cursus met andere docenten willen delen. Vandaar het idee om gebruikers meer aan het woord te laten, zodat zij u kunnen inspireren. Deze keer: Jelte Wolters.
Door: Marijke Römer en Jelte Wolters

Tijdens trainingen ontmoet ik veel docenten die (bijna allemaal) enthousiast bezig gaan. Een van de meest enthousiaste docenten die ik tot nu toe heb ontmoet is Jelte Wolters, een man die gedreven is om binnen de hele school WinToets uit te rollen. Tijdens de cursus had hij zelfs wat gymdocenten opgetrommeld. Hij geeft les op het AOC Terra, locatie Winsum, als economiedocent en vertelt hieronder over zijn ervaringen met WinToets.

  • Hoe lang zit u in het onderwijs en wat is uw Jelte_tekstdrive om in het onderwijs te werken?
    “Inmiddels zit ik alweer vier jaren in het onderwijs. Voorheen werkte ik in de financiële sector. Ik krijg voldoening van het lesgeven aan leerlingen, waarbij ik probeer ze op zowel sociaal-emotioneel vlak als inhoudelijk vlak iets bij te brengen. Als dit lukt, dan ben ik een blij mens.”
  • Wanneer begon u met het gebruiken van WinToets?
    “Tijdens mijn docentenopleiding aan de NHL heb ik mogen kennismaken met het programma WinToets. Na een periode van werken bij mijn huidige werkgever, kwam ik erachter dat we een schoolbrede licentie hebben die eigenlijk niet of nauwelijks wordt gebruikt. Vanuit de werkgroep waarin ik deelnam, hebben we De Rode Planeet (Marijke Römer) uitgenodigd om ons te leren wat de mogelijkheden zijn. Sindsdien zijn er een aantal docenten, waaronder ikzelf die voorzichtig gebruik maken van het programma.”
  • Wat zou u een collega als handige WinToets-tip willen geven?
    “Veel oefenen en zo nu en dan gewoon een toets in WinToets maken. Ga vooral in kleinere werkgroepjes en/of vaksectie aan de slag. Leer van elkaar.”

Met deze laatste zin slaat Jelte volgens mij de spijker op zijn kop: samen trek je je aan elkaar op, je hoeft niet alles alleen uit te zoeken.
Jelte e-mailde ook nog dat hij voor zijn vak voor meerdere leerjaren een toets in WinToets wil gaan maken. En dan heel bescheiden erachteraan: “althans, dat is mijn opzet”. Misschien kun je je eigen advies opvolgen Jelte: doe het samen met je sectie!

Wilt u ook uw collega’s van andere scholen inspireren met uw verhaal en handige tips? Wij delen dit graag! Schrijf een reply op dit bericht of stuur ons een mail via info@drp.nl.