Toetsvragen indelen per exameneis

Methodeboeken worden gemaakt aan de hand van exameneisen. De meeste docenten delen hun toetsen in, op basis van de hoofdstukkenindeling van een methode. U kunt uw toetsvragen echter ook indelen per achterliggende exameneis! 
Door: Marijke Römer, geinspireerd door Ton van Eekeren

Toetsvragen per exameneis
Meestal worden toetsvragen ingedeeld op basis van hoofdstuk of paragraaf. Maar mocht u ooit overstappen op een nieuwe methode, dan zijn de vragen niet meer goed ingedeeld en moeilijk te filteren. Vult u in de trefwoorden (metadata) ook de exameneisen per vraag in, dan kunt u altijd gebruik blijven maken van deze vragen. Ook kunt u dan toetsen samenstellen op basis van een of meerdere exameneisen.

metadatatoevoegen.PNG
[ exameneisen (aan de rechterkant) als metadata toevoegen (aan de linkerkant) ]

Analyse na afloop
De cursist kan na de toets zien hoe goed hij of zij heeft gescoord per exameneis.
Ook is dit later voor u als docent in WTAnalyse te bekijken per cursist of per groep.

analysemetadata.PNG
[ na de toets hebben zowel de docent als de cursist toegang tot detailgegevens over de score ]

Meer informatie
Exameneisen voor het VO via [examenblad.nl]
Leren metadata toe te voegen: zie vanaf pagina 93 van ons Cursusboek WinToets 5.0.

Nieuw: alle examens in de NVON-itembank voor biologie

Vele tientallen scholen hebben een doorlopende licentie op de NVON-toetsenbank voor het vak biologie. In deze itembank zitten tienduizenden eind- en oefenvragen bij alle thema’s en onderwerpen binnen het vmbo-t, havo en vwo. U kunt al deze toetsen afnemen in Quayn en WinToets of afdrukken naar een Word-document.
Door: Wilma van Rijswijk

In de biologie-toetsitembank zitten inmiddels ruim 24.000 vragen. Het afgelopen jaar hebben de leden van de itembankwerkgroep van de NVON hard gewerkt aan een update. Deze keer zijn, door Jan Willem Noordenbos van de NVON, alle examens van beide tijdvakken voor vmbo-t, havo en vwo vanaf 2012 t/m 2016 integraal omgezet en als los examen te downloaden voor gebruik in WinToets of direct in Quayn te gebruiken. Deze examens kunt u gebruiken voor examentraining, maar ook ter oefening aanbieden aan uw leerlingen. Door bij de open vragen de optie ‘cursist mag vraag zelf nakijken’ aan te zetten, kunnen leerlingen de open vragen zelf nakijken en beoordelen en na afloop direct een uitslag zien.

nvon_07
[  In WTAfname kan een leerling zelf de open vragen nakijken en beoordelen ]

Deze week is het resultaat voor vmbo-t als WinToets-download beschikbaar gekomen op [ dit adres ]. Ze zijn direct in Quayn te gebruiken vanuit de map aa_Examentraining, als uw school daar een licentie op heeft. De komende weken worden hier ook de havo- en de vwo-examens van 2012-2016 geplaatst. Met uw bestaande inloggegevens, kunt u hier naartoe gaan en vervolgens de diverse itembanken downloaden (WinToets) of direct gebruiken (Quayn). Alleen instellingen met een doorlopende licentie, kunnen jaarlijks over alle nieuwe toetsvragen beschikken.

Heeft uw school eerder wel een licentie gehad, maar die na een jaar opgezegd? Meld uw hernieuwde interesse dan via info@drp.nl en we doen u een aanbod.

nvon_06
[  vraag uit het vmbo-t examen van 2016 | tijdvak 1 ]

Meer informatie
Meer weten over de opzet van deze itembank? [ ga naar de site ]
Geen licentie, maar u wilt die wel aanvragen? [ klik hier ]
Kosten hiervoor: 1e jaar Euro 400 en daarna jaarlijks Euro 149 [excl. btw/ per BRIN-locatie]

nvon_05
[  vraag uit het havo-examen van 2016 | tijdvak 2 ]

 

15 en 16-01 | Biologie itembank op NIBI-conferentie

Op de NIBI-conferentie in conferentieoord De Werelt in Lunteren, presenteert het NVON dit jaar de nieuwste versie van de toetsitembank voor docenten biologie. Deze itembank is bruikbaar voor gebruikers van WinToets en Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Het NVON is de vakvereniging van docenten biologie en natuurkunde. Enkele leden bouwen al jaren aan een grote itembank met toetsvragen. Dit jaar aandacht voor de eerste mappen met kant-en-klare toetsen, die direct afgenomen kunnen worden. Als service worden door de leden van de toetswerkgroep nu ook per niveau en onderwerp, toetsen vooraf uitgefilterd en klaar gezet. De toetsenbank is inmiddels helemaal geoptimaliseerd voor WinToets 5.0 (download) en ook weer beschikbaar binnen Quayn (direct beschikbaar in eigen Quayn-account).

De itembank van inmiddels ruim 20.000 vragen is een must voor elke docent biologie in het voortgezet onderwijs. Het bevat uitgebreide sets vragen voor alle niveaus tussen onderbouw vmbo en bovenbouw vwo. Het geheel wordt door DRP namens de NVON verkocht voor: Euro 400 (1e jaar) en daarna jaarlijks Euro 149 [excl. btw]. Alleen als jaarlijks wordt betaald, krijgt men de beschikking over alle updates.

De vrijwilligers binnen de itembank hebben een nieuwe brochure gemaakt. Hierin is onder meer de volledige lijst van gebruikte metadata in aanwezig. De brochure wordt verstrekt op de conferentie, maar is ook als [ PDF ] hier te openen.

Meer over de conferentie: [ klik hier ]
Meer over de itembank: [ klik hier ]
PDF-brochure itembank: [ klik hier ]
Itembank bestellen: [ klik hier ]

nvon_2016_01