Di 24 januari | nieuwjaarslunch DRP op NOT te Utrecht

Vanaf dinsdag 24 januari is de tweejaarlijkse onderwijsbeurs (de NOT) weer in Utrecht. U kunt dan weer uren dwalen door de vele hallen, waar alle bedrijven en uitgeverijen die aan het onderwijs leveren aanwezig zullen zijn. Op de eerste dag is het mogelijk aan te schuiven bij onze nieuwjaarslunch. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Door: Wilma van Rijswijk

De lunch wordt georganiseerd vanuit de Iddink Groep, waar De Rode Planeet bv onder valt, maar ook Schoolmaster (makers van het LAS/ELO Magister), Educus (makers van het LAS Eduarte) en TIG (bouwers van analysesystemen).

Tijdens de lunch kunt u van gedachten wisselen met medewerkers van De Rode Planeet en samen naar de toekomst kijken. Onze directeur, de heer Allard Bijlsma, is ook aanwezig en misschien wilt u wel eens kennismaken of een afspraak met hem maken. De Rode Planeet is deze keer niet op de NOT zelf aanwezig met een stand.

Wat zijn de ontwikkelingen? Eind januari draait de verbeterde koppeling met Magister, hebben we een mooie update van Quayn uit en zal WinToets af kunnen nemen via onze HTML5 Player. We onderzoeken dit jaar koppelingen met Eduarte en TIG en zullen tegen de zomer komen met onze plannen voor een landelijke itembank. Er komen nieuwe boeken uit over digitaal toetsen en we starten met volledig online te volgen cursussen.

Genoeg redenen om op dinsdag 24 januari om 12.00 uur aan te schuiven?
U kunt zich hiervoor gratis aanmelden. Vol is vol!
Aanmelden kan via dit [ formulier ]

nieuwjaarslunch

WTAfname voorzien van HTML5-afname

Na de zomer komen we met een grote vernieuwing in WinToets 5: WTAfname zal straks geschikt zijn voor toetsafname via de ingebouwde HTML5-player. Deze mogelijkheid komt exclusief beschikbaar voor gebruikers van versie 5.0 EXPERT en SUITE.
Door: Allard Bijlsma

Als opmaat naar een volledige integratie van de HTML5-player in WTAfname en straks ook met de mogelijkheid een afname vanuit Quayn lokaal via WTAfname te gaan regelen, is het vanaf nu mogelijk (bèta) een Quayn-zip in WTAfname te openen en daarna lokaal af te nemen. Uitproberen is al mogelijk vanaf versie 5.0.140, maar besef dat het een eerste bèta betreft. De uiteindelijke versie zal vooral tijdens het afnemen en na afloop anders gaan werken en eruit gaan zien. Een Quayn-zip openen kan bij het begin en na afloop wordt automatisch een nieuw WTA-uitslagbestand voor deze toets aangemaakt.

Heeft u geen Quayn? Maak dan zelf een Quayn-exportzip aan vanuit WTMaak en open die in WTAfname. Dit alles is niet mogelijk vanuit WinToets 5.0 PRO.

Heeft u wel Quayn? Exporteer daar dan vanuit Projecten een project als SCORM-zip en open die in WTAfname. Later dit jaar gaan we Quayn en WinToets hiervoor echt koppelen, zodat toetsen exclusief voor offline afname kunnen worden klaar gezet.

wt_quayn01
[ kies bij de start geen TST of TSTx, maar een Quayn- website- of SCORM-zip | bèta]

wt_quayn03
[ tijdens de afname worden alle vragen getoond in de HTML5-player | bèta]

wt_quayn02
[ na afloop zijn er nog twee afnameschermen en dat wordt er straks één | bèta]

Volgende versie
De definitieve versie en een uitgebreide uitleg hierbij wordt einde zomer 2016 verwacht. De uitslag wordt nu al lokaal en gecodeerd opgeslagen in een WTA-bestand en binnenkort wordt een uitslag gesynchroniseerd met Quayn, indien aanwezig en indien gewenst.

Deze functie maakt het straks ook mogelijk voor gebruikers van alleen WinToets, binnen WTAfname toetsen te gaan afnemen met de nu ingebouwde HTML5-player. Op termijn wordt dit de default WTAfname, waarbij ook spraakanalyse (itslanguange) en voorlezen via ReadSpeaker mogelijk gaat worden. ReadSpeaker is vanaf dit najaar al gratis te gebruiken voor wie de 5.0 SUITE-versie van WinToets heeft.

Op termijn faseren we zo de huidige WTAfname-versie uit. Online afname in Quayn en beveiligde offline afname in WTAfname zal vanaf dan 100% identiek verlopen. De gebruiker kan dan een keuze maken tussen online te gaan oefenen en offline volledig beveiligd en zonder internet af te gaan nemen. WinToets en Quayn zullen op die manier een totaaloplossing worden voor online toetsen (24/7, overal, oefenen, samenwerken, delen) en offline (veilig, zonder internet, ook naar papier, exports/imports).

Volg onze nieuwsbrief en dit weblog om op de hoogte te blijven.

Update WinToets 5.0.140

De het laatst uitgerolde update-versie stamde al weer uit maart dit jaar. In de nieuwe versie 5.0.140 zijn alle sinds die tijd aangebrachte verbeteringen en vernieuwingen voor alle gebruikers nu beschikbaar gekomen.
Door: Allard Bijlsma

In deze versie is onder meer opgenomen:

 • WTMaak
  • Nieuwe versie van de HTML5-player, identiek aan die we gebruiken in Quayn.
  • Verbeteringen in de import voor IMS QTI 2.1-pakketjes.
   Voorbeeld: te veel witruimte tussen regels bij import wordt ‘weggepoetst’.
  • Uitbreiding van de beveiligings-mogelijkheden in de standalone QuaynBrowser CS [SUITE] voor gebruikers van Quayn naast WinToets.
  • Import van matrixvragen via WinToetsXML is nu mogelijk.
  • Bij gebruik van afbeeldingen in een tekstvak, wordt de SRC-locatie nu correct meegenomen.
  • Kleurintensie van de knopjes in de menu-balk zijn aangepast op basis van wensen van gebruikers.
  • Bij de gatentekst/combobox-vraag heeft de knop daar nu de functie ‘wijzigen’ als een gat of combobox is geselecteerd.
 • WTAfname
  • Bètamogelijkheid de HTML5-player te gebruiken om toetsen af te nemen. Binnenkort meer hierover in dit weblog.

Heeft u een licentie op WinToets? Dan kunt u via de juiste inloggegevens een update ophalen via het adres [ klik hier ]

In de vakantie aan de slag met WinToets? Dat kan gratis ook thuis als uw instelling een licentie heeft. Vergeet ook niet een [ WinToets 5.0 cursusboek ] daarbij aan te schaffen.

 

Speciale WinToets voor Schoolonline

Schoolonline is een Vlaams leerplatform, verbonden aan de bekende uitgeverij Van In (Sanoma). Per komend schooljaar krijgen de gebruikers van Schoolonline de mogelijkheid toetsen uit WinToets online in te plannen en af te nemen. We hebben daarvoor een speciale versie van WinToets 5 ontwikkeld: ‘WinToets voor SchoolOnline’.
Door: Allard Bijlsma

Scholen voor secundair onderwijs kunnen straks een speciale versie van ‘WinToets voor Schoolonline’ kopen. Hierin zit enkel het onderdeel WTMaak en die kent een beperkte set van itemtypes en slechts één export: naar Schoolonline. In Schoolonline kan een WinToets worden ingepland en door de cursist worden afgenomen. Het behaalde cijfer wordt doorgegeven binnen Schoolonline. Het ligt in de planning deze koppeling op termijn verder uit te breiden.

Een WinToets kan als een zogenaamd SCORM-pakket worden ingevoegd:

wintoets_schoolonline_02
[ inplanscherm voor een WinToets-toets binnen SchoolOnline ]

Omdat WinToets vanuit SCORM meer informatie doorgeeft dan de SCORM-standaard kan verwerken, kunnen onze partners zelf bepalen wat ze daaruit verder willen uitlezen en aan hun eigen gebruikers willen doorgeven. In principe is online alle informatie beschikbaar, zoals wij die ook in ons cloudpakket Quayn toepassen en aanbieden.

voorbeeld_topografie_650
[ voorbeeld van een toetsvraag, zoals te maken in WinToets voor SchoolOnline ]

Op dit moment draait er een pilot met een aantal scholen in Vlaanderen. Per 1 augustus is deze versie te koop voor elke school in Vlaanderen. Prijs wordt Euro 499. Hiervoor wordt enkel het beheeronderdeel WTMaak uitgeleverd. Offline toetsen is hiermee niet mogelijk.

>> Meer over Schoononline
>> Meer over WinToets voor Schoolonline

 

Ontwikkeling van de ‘gatentekstvraag’

Veel docenten gebruiken WinToets jaar in en jaar uit, zonder zich te bekommeren om wat wij inbouwen. Op zich maakt dat niets uit, maar het kan geen kwaad elke paar maanden eens te kijken wat we allemaal nieuw hebben ingebouwd. Elke week bouwen we nieuwe functies in, die we eens in de paar maanden in een update aan gebruikers beschikbaar stellen. Huidige versie om te downloaden: 5.0.125.
Door: Allard Bijlsma

Een goed voorbeeld van een vernieuwing waar u snel overheen kijkt, is het vraagtype Open | Gatentekst. Pas als je naar de instellingen hiervan gaat, ziet u wat daar allemaal is veranderd het afgelopen jaar.

Dit kon er in WinToets 4.0 (ontwikkeld tot in 2015)

open_gatentekst_40

 • Meerdere antwoorden goed rekenen.
 • Discrimineren op hoofd- en kleine letters.
 • Getallen afdwingen.
 • Uit een vast set vreemde tekens toevoegen.

En dit is er mogelijk in WinToets 5.0.125 (voorjaar 2016)

open_gatentekst_50

 • Alles dat in 4.0 al kon, plus:
 • Spaties negeren in antwoorden.
  Zie [ het wiskunde-voorbeeld ] in een vorig weblogartikel.
 • Punt aan einde van woord of zin negeren.
 • Per antwoord een gewicht toekennen.
  Je kunt daarmee synoniemen verschillend beoordelen.
 • Fontnaam en -grootte voor invoergat instellen.
 • Lengte van het te tonen lege gat instellen.
  Hierdoor krijgt de cursist geen indicatie over de lengte van het in te voeren woord of getal.
 • Meer vreemde tekens invoeren via de vaste knopjes daarvoor.
 • Bij getalvragen, kan onderscheid gemaakt worden tussen punt en komma.

Voor bijna elk vakgebied zijn deze nieuwe mogelijkheden interessant. We hopen dat het laat zien dat het zin heeft om goed gedocumenteerde wensen naar ons op te sturen. Waar mogelijk en wenselijk, gaan we daar dan op termijn mee aan de slag. Docenten die deze wensen indienen, krijgen als eerste een bericht van ons als we hun wensen hebben verwezenlijkt.

Wilt u weten welke versie u hebt? Kijk dan bij het opstarten links onderaan op het splashscreen of in WTMaak via Help | Licentiecode.

Sinds kort geeft WTMaak een melding als er een nieuwe versie online staat. Vanuit dat venster kan direct een update opgehaald worden en worden ge(her)installeerd.
Overzicht van alle vernieuwingen vindt u op de [ update-pagina ]

We hebben een uitgebreid [ cursusboek ] beschikbaar, om te leren werken met alles dat WinToets 5 u biedt. Hierin ook aandacht op de vernieuwingen in de gatentekstvraag.

 

 

Nieuwe opties bij open itemtypes

Op verzoek van een groot aantal klanten hebben we extra nakijk-mogelijkheden ingebouwd bij de itemtypes: Open | Woord, Open | Getal en Open | Gatentekst.
Door: Allard Bijlsma

Omdat wij ook het cloudpakket Quayn ontwikkelen, vragen klanten nog wel eens wat we met WinToets gaan doen. Dat is simpel: dat ontwikkelen we gewoon door. Sterker nog, dat gaat een stuk sneller dan we dat in Quayn kunnen doen. Beide pakketten gaan we ook sterk aan elkaar verbinden en kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Nog dit jaar zal ook WinToets de HTML5-player in WTAfname gaan gebruiken, zodat er geen verschil meer zal bestaan tussen online en offline afnemen. Instellingen zullen examens en belangrijke proefwerken offline beveiligd willen afnemen en online cursisten willen laten oefenen.

Onderstaande opties zitten al wel in WinToets (vanaf versie 5.0.125) en nog niet allemaal in Quayn. Volgende week aandacht voor de verschillen in mogelijkheden bij de gatentekstvraag, bij een vergelijking van WinToets 4 (2008-2015) en 5 (2015-heden). Hieraan is te zien hoe snel we het afgelopen jaar hebben doorontwikkeld.

Bestaande opties bij open woord vragen
Bij de Open | Woord, Open | Getal en Open | Gatentekst items hadden we al de volgende mogelijkheden:

 • Woordwaarde
  Bij deze keuze kijken we of 80% van de letters aanwezig zijn en of daarvan 80% op volgorde staan.
 • Wildcards
  Dek één letter af met een ? of meerdere letters met een *, waarna het niet uitmaakt wat er op die plek wordt ingevoerd. Voorbeeld: proje?t om zowel project als projekt goed te rekenen.
 • Discrimineren op hoofdletters
  Er kan wel of niet streng gekeken worden naar het juiste gebruik van hoofdletters. Voorbeeld: Amsterdam, om amsterdam fout te rekenen.

Nieuwe opties
In versie  5.0.125 hebben we er de volgende opties aan toegevoegd:

 • Negeer spaties
  Het maakt niet uit of een cursist wel of geen spaties gebruikt.
  Voorbeeld is het verschil tussen: 2x=3y+7 en 2x = 3y+7  en 2x = 3 y + 7
 • Negeer eind-punt
  Het maakt niet meer uit of een cursist het antwoord wel of niet afsluit met een punt.
 • Onderscheid komma en punt
  Speciaal voor de getalvraag is dit een uitbreiding van de nakijkmogelijkheden. Het is nu mogelijk een antwoord als 6.7889,75 correct na te kijken.

  nieuwewoordopties
  [ De opties bij een Open | Woord vraag, te vinden in WTMaak 5.0.125 ]

Opties zoals we nu hebben aangebracht bij de open itemtypes, maken dat je WinToets daadwerkelijk kunt inzetten bij het via korte open vragen cursisten bevragen. Geen enkel ander pakket heeft dergelijk uitgebreide instelmogelijkheden.

Meer informatie

>> Naar overzicht vernieuwingen
>> Naar update-pagina [inlog vereist]
Zie paragraaf 3.4.2 en 11.3.4 van het WinToets 5.0 cursusboek

Update WinToets 5.0.125

Sinds afgelopen januari zijn er weer enkele mooie nieuwe zaken in WinToets ingebouwd. Vandaag zijn die extra’s voor alle gebruikers beschikbaar gekomen in versie 5.0.125.
Door: Allard Bijlsma

Enkele van de vernieuwingen:

 • Automatische melding van updates bij opstarten van docentonderdelen. In de cursist-onderdelen hebben we deze melding niet ingebouwd.
  Handig voor: altijd op de hoogte zijn van de nieuwste versie. Controle kan worden uitgeschakeld, als u werkt in een instelling waar u niet zelf kunt updaten. U kunt dat dan natuurlijk weer wel even melden aan de applicatie- of systeembeheerder.

v125_updates
[ u kunt dit negeren of de update gaan downloaden en installeren ]

 • Nieuwe filteroptie ‘Matrix’ voor het uitfilteren van op te geven aantallen vragen en dan op twee metadatavelden tegelijk. Hierdoor sluiten we beter aan bij instellingen die werken met selectie op basis van een toetsmatrijs.
  Handig bij: uitfilteren op basis van cognitieve vaardigheid, zoals OBIT of RTTI, in combinatie met te selecteren onderwerpen of leerdoelen.

v125_matrix
[ selectie op basis van onderwerp + rtti-vaardigheid ]

>> Naar overzicht van alle vernieuwingen
>> Naar update pagina [inlog vereist]