Wij zijn erbij op het Edu4all event!

Toetsen van Edu4all worden door Edu’Actief allemaal aangeboden in zowel WinToets als Quayn formaat. Klaar om zo te gebruiken.
Edu’Actief organiseert een Edu4all event en wij zijn er ook! Hier kunt u uw WinToets- en/of Quayn-vragen stellen of kijken hoe de toetsen van Edu4all in WinToets of Quayn gebruikt kunnen worden.
Door: Marijke Römer

Zien we u daar ook? Opgeven kan op <deze> site.

Sneak preview: projecten uit Quayn offline afnemen binnen WinToets 5 SUITE, met de Afnameplanner

Steeds meer instellingen hebben moeite op het juiste moment een (veilige) internetverbinding te garanderen als een (school)examen wordt ingepland. Soms hebben scholen te maken met een DDos-aanval en soms hapert de wifi-verbinding op het verkeerde moment. Voor die instellingen hebben wij de Afnameplanner ontwikkeld. Aan de vooravond van de IPON-conferentie, laten we u zien wat u hiermee kunt.
Door: Allard Bijlsma

Wilt u dit nieuwe onderdeel van WinToets 5 SUITE in de praktijk werkend bekijken, bezoek ons dan op woensdag of donderdag 7 of 8 februari op de IPON. We staan direct bij de ingang, in de stand van de Iddink Group.

Met de Afnameplanner is het mogelijk vanuit Quayn een toets en (school)examen op te halen en lokaal (beveiligd) op te slaan, lokaal af te nemen in een Windows-netwerk, lokaal de cijfers op te slaan en (verwacht) de uitslagen te synchroniseren met Quayn. Het is ook mogelijk een WinToets (TST of TSTx) hiermee in te plannen. U kunt voor elk project net zoveel planningen aanmaken als u wilt. Elke planning kan andere instellingen krijgen en voor andere groepen gelden, zonder dat daarvoor het projectbestand zelf hoeft te worden gewijzigd.

De Afnameplanner komt alleen beschikbaar binnen de licenties Quayn SUITE en Quayn CONTENT. Alleen in deze licentietypes wordt het pakket WinToets 5 SUITE standaard meegeleverd. De Afnameplanner maakt straks deel uit van dit pakket.

planner01_700

Vanuit de planner doorloopt u de volgende stappen:

 • Haal een project op vanuit Quayn (op dat moment is een online verbinding benodigd) of kies een al opgeslagen project (verplicht).
  Elk project dat in Quayn staat en waar je leesrechten op hebt, kan worden aangewezen en naar offline worden gehaald.
 • Geef mogelijke projectinstellingen op (facultatief).
 • Geef datum- en tijdrestricties op (facultatief).
 • Kies een afnameleider en een lokaal (facultatief).
 • Kies te koppelen cursisten (facultatief).

Een toets kan gestart worden vanuit WTAfname, na het opgeven van de juiste afnamecode. De uitslag wordt lokaal opgeslagen in een zogenaamd WTA-bestand. Een protocolformulier kan worden afgedrukt en door de kandidaten worden ingevuld tijdens de afname. De afname vindt plaats zonder dat een internetverbinding nodig is.

Steeds meer instanties gaan aan het werk met de combinatie WinToets-Quayn, omdat hiermee het beste van twee werelden gecombineerd kan worden. U kunt online ontwikkelen en projecten klaarzetten en daarna volledig veilig offline de afname inplannen en uitvoeren. DRP is de enige partij die deze combinatie kan leveren. Met name vanuit het bedrijfsleven zien wij al veel belangstelling voor deze oplossing. Daar speelt de angst voor hackers vooral een rol. In het onderwijs speelt het meer om de wens om een beveiligde en internetloze afname.

Uitproberen
Heeft uw instelling zowel WinToets 5 SUITE als Quayn (licentietype: Quayn SUITE of Quayn CONTENT) en u wilt dit eens testen? Vraag dan een bètaversie van de Afnameplanner aan via helpdesk [at] drp.nl [Nick]. U ontvangt dan een link naar een updatebestand voor voor WinToets of u kunt het stand-alone op een Windows-pc of laptop installeren (vanaf Windows 7).

Heeft uw instelling geen licentie op Quayn SUITE, dan dient u te upgraden vanaf de licentietypes Quayn INSTAP, Quayn BASIC en Quayn PLUS naar minimaal Quayn SUITE.
Vragen hierover kunt u sturen naar info [at] drp.nl (Leida, Janet of Wilma).

QuaynSupport | een stukje ‘SUITE’ voor Quayn-gebruikers

WinToets bevat de ideale tools voor gebruikers van Quayn voor het ontwikkelen van toetsen, het afdrukken ervan en het veilig afnemen via een zogenaamde secure browser. Speciaal voor Quayn-gebruikers hebben we QuaynSupport uitgebracht, waarin alleen de tools zitten die handig zijn voor gebruikers van Quayn.
Door: Allard Bijlsma

De meeste cloudgebruikers staren zich blind op de voordelen ervan. Wij weten al langer dat er ook nadelen zijn van online werken, zoals de beschikbaarheid van een stabiele internetverbinding en de veiligheid. Wat veel mensen niet beseffen is dat online content ontwikkelen in alle gevallen trager verloopt dan dat offline te doen. Wij zien een enorme vraag naar WinToets ontstaan de laatste jaren, juist omdat die niet in de cloud draait. Inmiddels draait WinToets in >50 landen, als offline-oplossing voor diverse partijen. Steeds meer bedrijven mogen absoluut niet meer online toetsen in verband met gevaren voor hackers en de angst voor Ddos-aanvallen. Uitgeverijen die grote verzamelingen vragen ontwikkelen, willen snel en het liefst in een batch wijzigingen kunnen aanbrengen. Dit alles biedt WinToets 5.0 SUITE, te draaien onder Windows 7, 8 of 10.

Heeft een gebruiker de rest van WinToets niet nodig, dan bieden wij via QuaynSupport alleen het volgende aan:

 • WTMaak Light | uitgeklede versie van WTMaak, voor het ontwikkelen van toetsen, het omzetten van TST-files naar Quayn-toetsen, het genereren van toetsen, het uitvoeren van batchhandelingen en het afdrukken en exporteren naar diverse formaten.
 • WTAnalyse | in Quayn is het mogelijk analysebestanden als een WTAx-pakket op te slaan. Deze bestanden kunnen in WTAnalyse worden geopend voor dooranalyseren, voor het aanpassen van resultaten en voor de tientallen typen exports naar Word en Excel.
 • QuaynBrowser | secure browser voor het volledig beveiligd afnemen van Quayn-toetsen in een Windows netwerkomgeving die elke andere pc- en internetactie blokkeert. Deze beveiligde afname zat deels al standaard in WinToets.
 • QuaynMonitor | beheeronderdeel bij de QuaynBrowser, die zorgt dat je real-time sessies van gebruikers kan toestaan en kan blokkeren. Lijkt erg op WTMonitor.
 •  WTConverter | uitgeklede versie hiervan, die het mogelijk maakt (ook in een batch) van en naar TST-files (WinToets) en XML-files (Quayn) te schrijven en daarbij direct te zoeken en te verngen en alle project instellingen aan te passen. Je kunt dus gerust een itembank of project uit Quayn downloaden, aanpassen en weer terug plaatsen.
 • WTLijst | binnenkort komen we met een woordenlijst/boek-koppeling aan toetsen, zoals we dat in WinToets kennen. WTLijst is nodig om dergelijke bestanden aan te maken. We gaan hiermee onder meer persoonlijk leren ook binnen Quayn en aangesloten portals eenvoudiger maken. Binnenkort meer hierover.
 • WTPrint | maakt het mogelijk elke Quayn-toets af te drukken op paper, idem aan de afdrukwizard hiervoor in WTMaak.
 • Verwacht: een tool voor offline afname, terwijl toets online staat in Quayn. Hierbij wordt voor de afname de toets opgehaald, daarna geheel lokaal afgenomen en worden na afloop de cijfers weer online gezet. Voordeel is dat tijdens de afname geen internet meer nodig is. Voor de aansturing is een netwerkomgeving benodigd.

Gebruikers van Quayn kunnen vanaf nu ervoor kiezen WinToets 5 SUITE of QuaynSupport, naast Quayn aan te schaffen. Hiervoor gelden aangepaste prijzen die via staffels lager worden, als meer gebruikers worden aangesloten. Vraag verdere informatie en prijzen op via [ dit formulier ]. Meer over QuaynSupport : [ klik hier ]

wtprint_650

[ voorbeeld van gebruik | in Quayn is een project aan te vinken om af te drukken, vanuit QuaynSupport start volautomatisch WTPrint, waarna via de uit WTMaak bekende afdrukwizard start en afgedrukt kan worden op papier. Een klik op Ok volstaat om drie Word-documenten van de toets aan te maken ]

HANDS ON: koppeling analyse aan RTTI-Online [nieuw]

Sinds kort is het mogelijk analyses uit WinToets 4.0 te exporteren naar RTTI-Online. Hiervoor dient u te beschikken over een versie 4.0.292 van WTAnalyse of hoger. Ook de komende versie 5.0 zal met deze export zijn uitgerust. Deze koppeling is tot stand gekomen in overleg met Docentplus te Bodegraven.
Door: Allard Bijlsma

Steeds meer instellingen gebruiken de taxonomie RTTI [reproductie – toepassen in bestaande en nieuwe situatie – inzicht ] voor het verwerken van toetsuitslagen en het genereren van vervolgstappen voor leerlingen. Tot op heden was het hiervoor nodig dat van elke leerling, van elke toets, elke behaalde punt(en) van een vraag handmatig moest worden ingevoerd. Sinds kort is het mogelijk in WinToets afgenomen toetsuitslagen direct te exporteren naar RTTI-Online. Dat bespaart gebruikers heel veel werk.

ToDo in WTAnalyse

 • Neem een gemetadateerde toets af in WTAfname 4.0 of 5.0.
 • Start in WTAnalyse 4.0 of 5.0 de juiste WTA-uitslaglijst van een toets, met RTTI-metadata.
 • Selecteer in de Hoofdlijst van WTAnalyse de naar RTTI-Online mee te nemen uitslagen.
  Kies hiervoor het juiste project en de juiste klas en selecteer de mee te nemen uitslagen (via groene bolletjes).
 • Ga naar Bestand | Selectie | Exporteren als RTTI [XLS]
 • Staat alles goed? Klik dan op OK en onthoud waar de XLS wordt aangemaakt.
 • Excel start ter controle het gemaakte document op. Sluit Excel af als het resultaat naar wens is.

ToDo in RTTI-Online

 • Maak een toets aan in RTTI-Online
 • Kies het Menu “Scores invoeren/ wijzigen”
 • Kies de optie “Import wintoets”
 • Selecteer het XLS-bestand dat uit WTanalyse komt
 • Open dit bestand en pas eventuele fouten aan

We zijn ook bezig met een directe koppeling tussen onze cloud-toetsomgeving Quayn en RTTI-Online. Als dat klaar is, kan RTTI-Online volautomatisch analyses van toetsen inlezen, zonder dat daar nog een upload voor nodig is. In de loop van 2015 zullen we deze koppeling gebouwd, getest en beschikbaar hebben. Houd onze weblogs in de gaten hiervoor.

>> Meer over RTTI
>> Meer over WinToets
>> Meer over Quayn

wtanalyse_export 01

[ de nieuwe exportoptie in WTAnalyse, vanaf versie 4.0.292 ]

wtanalyse_export 02

[ klik op OK in dit exportvenster en een XLS-bestand wordt aangemaakt ]