Wiskunde in WinToets

Wiskunde-docenten bekijken digitale software vaak kritisch. Digitaal een formule intikken blijft meer werk dan hem uit te schrijven op papier. Maar met de telkens groeiende digitalisering en het gemak van het nakijken heeft WinToets van alles te bieden. In dit artikel laten we zien wat er zoal mogelijk is voor het vak wiskunde.
Door: Marijke Römer

Rekenmachine activeren
Bij alle items kunt u bovenaan bij “Item| Instellingen” aangeven of u wilt dat de cursist de rekenmachine mag gebruiken.

WinToets_Rekenmachine_aan
[Bij elk itemtype kunt u per item aangeven of de Ingebouwde calculator getoond moet worden. Zo kunt u ook bij meerkeuzevragen cursisten wat uit laten rekenen.]

Laat je berekening zien!
U wilt graag de berekening van de cursisten kunnen zien: dat kan! Met het itemtype Open | Open kunt u zelf in het antwoordvak met behulp van de formule-editor het antwoord uitwerken, maar de cursist heeft deze tools ook tot zijn beschikking.

WinToets_FormuleEditor_Antwoordopenopen
[De docent maakt het antwoordmodel aan en kan hiervoor de formule-editor gebruiken.]

WinToets_FormuleEditor_Antwoordopenopen_Cursist
[De cursist beantwoord de vraag en heeft bij de Open | Open vraag beschikking tot zowel de rekenmachine als de formule-editor. De berekeningen die gemaakt worden op de rekenmachine komen automatisch in het antwoordvak terecht.]

Automatisch nakijken en toch punten geven voor de berekening
U weet vaak wel welke stappen de cursisten overslaan en welke antwoorden dat opleveren. Vaak geeft u dan nog een halve punt omdat ze toch wel een deel goed hebben gemaakt. In WinToets kunt u gebruik maken van de gatentekstvraag, die automatisch nagekeken wordt. Via de optie uitgebreid kunt u per antwoord aangeven hoeveel de cursist ervoor kan verdienen. Zie <dit helpartikel> hoe u dit kunt doen.

WinToets_Wiskunde_gatuitgebreid

Automatisch laten nakijken en toch punten voor de berekening geven kan via het itemtype Gatentekst, waar de cursist zelf een antwoord in moet vullen. U kunt bij de antwoorden van een gat aangeven hoeveel de cursist van het totaal te behalen punten kan verdienen via de optie uitgebreid.

Aan de slag?!

 • Geen zin om de formule in de editor te plaatsen? Vaak kunt u ook van een bestaand word document waar de formule in staat een afbeelding maken en deze gebruiken. Dit gaat vrij eenvoudig met het Windows knipprogramma.
  Zie <dit blogartikel> hoe u dit kunt gebruiken.
 • Open | Open-vraag leren aanmaken?
  Zie het <cursusboek WinToets> pagina 61.
 • Open | Gatentekst-vraag leren aanmaken?
  Zie het <cursusboek WinToets> pagina 60.
 • Automatisch open antwoorden nakijken en definiëren hoeveel punten er per antwoord gegeven mogen worden kunt u met het itemtype Open | Gatentekst en de optie Uitgebreid.
  Zie <dit helpartikel> hoe u dit kunt doen.

 

Inspirerende itemtypes voor het vak Muziek

‘Inspirerende itemtypes’ is een serie artikelen waarin voor een aantal vakken getoond wordt hoe de verschillende vraagtypes vanuit WinToets gebruikt kunnen worden. Vandaag in het zonnetje: Muziek!
Door: Marijke Römer

Muziek
Wat verstaan we onder het schoolvak Muziek? We kijken daarvoor in de Wikipedia.

Het vak kent twee verschillende stijlen, die naar keuze van de school aan te bieden zijn. Het examenvak muziek (oude stijl) kent naast de praktijk een centraal examen dat bestaat uit vaktheorie zoals algemene muziekleer, solfège, analyse en muziekgeschiedenis. Sinds de invoering van de tweede fase eind jaren 90 bestaat er ook een nieuwe stijl examenvak muziek. Het nieuwe stijlvak heette bij de invoering CKV3 muziek, dat samen met CKV2 (kunst- en cultuurgeschiedenis) kon worden gevolgd. Het nieuwe stijlvak legt naast de praktijk dus meer de nadruk op de geschiedenis van alle kunsten, en niet alleen muziek.

Bron: wiki

Itemtypes
In principe zijn vrijwel alle itemtypes binnen WinToets te gebruiken binnen het vak muziek, maar hieronder enkele voorbeelden die docenten snel zullen herkennen:

Muziek_Matching
[ Matchingvraag, waarbij de cursist de kolommen aan de rechterkant zo moet verslepen, dat ze bij de kolommen aan de linkerkant horen. Hiervoor kunnen ook afbeeldingen gebruikt worden. ]

Muziek_Meermeerkeuze
[ Meermeerkeuzevraag waarbij meerdere antwoorden goed kunnen zijn. Hiervoor kunnen ook afbeeldingen gebruikt worden. ]

Muziek_Meerkeuze_Geluid
[ Meerkeuze vraag met MP3 fragmenten als kleine bron. ]

Geïnspireerd?

 • Leer in ons <cursusboek WinToets 5> hoe u de vraagtypes aanmaakt en optimaal kunt inzetten.
 • Alle itemtypes die u in WinToets 5 maakt, kunnen hergebruikt worden in ons cloudsysteem Quayn.
 • We hebben een PowerPoint-presentatie [PDF-versie] online staan, waarin alle itemtypen van Quayn en WinToets 5 worden besproken.

Normering (achteraf) aanpassen via de N-term correctie

Op alle scholen voor voortgezet onderwijs vinden op dit moment examens plaats. De normering van de examens wordt altijd achteraf door het College voor Toetsing en Examens (CvTE) vastgesteld. Omdat er altijd een bepaald percentage leerlingen een examen moet halen en zo’n examen nooit eerder heeft plaatsgevonden, wordt pas na afloop bepaald hoeveel punten welk cijfer oplevert. Dit gebeurt via zogenaamde N-term lijsten. WinToets 5 kent ook de mogelijkheid zowel vooraf als achteraf, cijfers te (her)berekenen op basis van de N-term.
Door: Allard Bijlsma en Peter Hartman

Leerlingen die hun examen maken kunnen direct na afloop de juiste antwoorden inzien en zelfs bekijken hoeveel punten ze totaal hebben bepaald. Welk cijfer dat oplevert is op dat moment nog niet bekend. De cijferlijn loopt niet lineair naar de 10, maar kent twee knikken. Daardoor is het een hele klus als u zelf een cesuurtabel wilt genereren op basis van deze lijn. In WTMaak kunt u zo’n cesuurtabel afdrukken via Bestand | Afdrukken naar tekstverwerker.

>> Naar alle tabellen bij de examens van 2016
>> Hier komen de tabellen voor de examens van 2017 [op 18/05 stonden ze er nog niet]

U kunt in WinToets een toets ook eerst afnemen en pas na afloop, via het onderdeel WTAnalyse, deze N-term invoeren. Het gaat hierbij om een afwijking tussen de 0 en 2, waarbij een examen zwaarder of lichter dan vooraf ingepland, kan worden becijferd.

nterm_01_630
[ onder Standaardkeuzes kan in WTMaak de N-term correctie worden opgeven ] 

Bij een N-term tussen de 0 en de 2 geldt voor het grootste deel van de grafiek dat C=N+9*P

Als N>=1
dan geldt voor het eerste stuk van de grafiek C = 1+2*9*P
dan geldt voor het middenstuk van de grafiek C = N+9*P
dan geldt voor het laatste stuk van de grafiek C = 10-0,5*9*P

Voor het linker knikpunt geldt dan:

1+2*9*P = N+9*P
1+9*P=N
P=(N-1)/9
Dus voor N=2 zit het linker knikpunt op P=1/9 = 11,11%

Voor het rechter knikpunt geldt dan

10–0,5*9*(1–P)=1+2*9*P
10–4,5(1–P)=N+9*P
10–4,5=N+4,5*P
P=(5,5-N)/4,5

Dus voor N=2 zit het rechter knikpunt op P=3,5/4,5 = 77,778%

In WinToets weken onze waardes iets af van hoe het CvTE de correcties berekende. Wij hebben dat deze week aangepast voor zowel WTMaak (vooraf) en WTAnalyse (achteraf). Hiervoor heeft u een update nodig met nummer: 5.0.162. Bij interesse, kunt u dat doorgeven via helpdesk@drp.nl [Nick].

nterm_02

[ in WTAnalyse kan voor een al afgenomen toets de correctie worden toegepast
op een selectie van leerlingen en/of klassen ]

Hands on: formatief toetsen, het leerproces sturen met toetsen

Is summatief toetsen wel zo goed? Een interessante discussie. Wij van de Rode Planeet zien naast summatieve toetsen juist voordelen in formatieve toetsen, toetsen om een momentopname te kunnen maken om daarna nog bij te kunnen sturen. In dit artikel laten we zien wat de praktische mogelijkheden voor formatief toetsen zijn.
Door: Marijke Römer

Naast summatief ook formatief toetsen met een vragenbank
Een vragenbank met bijvoorbeeld per hoofdstuk 30 vragen, is al genoeg om voor dat hoofdstuk een instaptoets van 5 vragen, een tussentijdse toets van 15 vragen en een eindtoets van 20 vragen uit te halen. Zo kunt u summatief en formatief toetsen!

Items labelen
Ook al is uw vragenbank maar klein, als u de vragen per stuk heeft voorzien van een label, (via Item | Metadata) dan kunt u op basis van deze metadata vragen tonen. U leert werken met metadata vanaf pagina 93 van het cursusboek WinToets. Als de vragen zijn voorzien van metadata, dan kunt u op basis van deze metadata vragen klaarzetten.

Vragen klaarzetten per metadataveld  (2 manieren)
Via de optie at random pikt de computer er voor iedere cursist er een aantal vragen uit.
Er zijn twee methodes voor:

– Methode 1: alle cursisten krijgen verschillende vragen over hetzelfde onderwerp
– Methode 2: alle cursisten krijgen dezelfde vragen die at random getrokken zijn uit een itembank. Deze laatste methode is iets bewerkelijker.

Methode 1: at random per metadataveld
Via deze methode krijgen alle cursisten uit een toets verschillende vragen te zien.
U stelt dit als volgt in:

 • U opent een toets met metadata in WTMaak
 • Ga naar Bestand | Projectinstellingen
 • Ga naar het tabblad Aan het begin
 • Selecteer onder de kop Selectie voor het tweede vinkje: ‘Random per’
 • Kies een metadataveld waarop u wilt selecteren
 • Kies het aantal vragen dat u per cursist wilt laten trekken
 • Sla de toets op en stel deze beschikbaar voor de cursist
  Elke keer als een cursist deze toets opstart in WTAfname, komen er andere vragen.

  atrandompermetadata.PNG
  [ iedere cursist een andere toets voorzetten met ongeveer dezelfde inhoud ]

Methode 2: at random selectie van een nieuwe toets
Via deze methode krijgen alle cursisten dezelfde vragen, maar deze vragen zijn at random getrokken uit uw itembank. U maakt een random selectie van vragen, die u als losse toets opslaat. Dit doet u als volgt:

 • Open de toets met metadata in WTMaak
 • Kies voor de optie Project | Selecteer | Per metadata at random
 • Kies het metadataveld waarop u wilt selecteren
 • Geef aan hoeveel items u per metadataveld wilt laten selecteren
 • Klik op de knop Selecteer als u tevreden bent.
  Een scherm opent waar de geselecteerde items in een lijst weergegeven worden.
  U kunt hier handmatig wijzigingen in aanbrengen
 • Klik nogmaals op Selecteer als u tevreden bent
 • De vensters sluiten en u heeft een aparte toets met een aantal random getrokken vragen.

selecteer at random.PNG
[ een toets laten maken zodat iedere cursist dezelfde vragen krijgt ]

Infoschermen
Een infoscherm is een itemtype zonder vraag, alleen met tekst of een afbeelding of beide. Dit itemtype wordt vaak gebruikt als introductie: “welkom bij deze toets over…. Je hebt …minuten de tijd, succes!”
Maar er kan zoveel meer! Op een infoscherm kan een samenvatting van de leerstof, of de leerstof zelf staan, waarna er een aantal vragen over gesteld kunnen worden.
Hiermee wordt de focus meer op leren gelegd en minder op toetsen.

In [ dit artikel ] op ons Quayn weblog kunt u een voorbeeld bekijken hoe Workbooks4 de infoschermen inzet voor leerstof van Biologie. Dit kan op dezelfde manier in WinToets.

wintoets_infoscherm
[ een infoscherm in de functie van een oefening ]

Geen cijfer laten zien, maar alleen de goede antwoorden
Een tip uit het boek Telt dit mee? is om niet direct het goede cijfer te laten zien, want dan kijken cursisten niet verder. Wanneer ze alleen hun antwoorden en de goede antwoorden kunnen zien, gaan ze hier goed naar kijken om zo te ontdekken wat ze fout gedaan hebben, omdat ze willen weten of ze wel ongeveer een voldoende hebben.

Meer informatie

 • Meer handige tips hoe u toetsen kunt inzetten kunt u lezen in Telt dit mee?
  [Klik hier] om Telt dit mee? te bestellen.
 • Metadata toevoegen staat beschreven vanaf pagina 93 in het Cursusboek WinToets.
  [ Hier ] is het WinToets cursusboek te bestellen.
 • Bekijk hoe infoschermen ingezet worden om leerstof te delen via [ dit artikel ] via het Weblog van Quayn. In WinToets kan dit op dezelfde manier getoond worden.
 • In 2016 is het boek ‘Toetsrevolutie’ verschenen, over de kracht van formatieve feedback en met vele interviews met docenten die al zo werken.

 

PDF: Tips en ideeën per vak

We hebben een mooi overzicht van allerlei mogelijkheden met WinToets 5, ingedeeld op vakgebied. Als een collega u vraagt: ‘wat kan ik nu voor mijn vak met WinToets’?, laat hem/haar dan dit document dan eens zien. De PDF kunt u vrij doorsturen naar anderen.
Door: Marijke Römer

We hebben dit overzicht recentelijk bijgewerkt en geoptimaliseerd. Per vakgebied geven we een aantal mogelijkheden, die u misschien zelf nog niets eens kent. De tips zijn ingedeeld in: bètavakken, vreemde talen, zaakvakken, beroepsvakken en creatieve vakken. Raadpleeg vanuit WTMaak de Help bij elk scherm om te zien hoe de genoemde opties werken.

wt50_aandachtspunten_620

> Naar pagina om PDF om te starten

Startpagina met informatie en handige sites over WinToets, Quayn, De Rode Planeet en digitaal toetsen

Er is veel informatie beschikbaar over onze programma’s … We hebben daarom voor al onze gebruikers een webpagina online staan, met daarin links naar: handige handleidingen, blogs bij WinToets en Quayn, onderzoeken van Kennisnet over digitaal toetsen en meer. We hebben hier allerlei links voor u verzameld, zodat u snel bij de nodige informatie kunt komen.
Door: Marijke Römer

Algemene ingang
We hebben diverse links naar handige pagina’s over het onderwerp digitaal toetsen voor u klaar staan. Ook voor onszelf trouwens, want telkens dezelfde pagina opzoeken is zonde van de tijd!

netvibes_algemeen
[ Verzameling van algemene sites met informatie over ons en onze producten ]

Tips en trucs
Naast een pagina met algemene links hebben we ook een pagina met ‘Tips en trucs’, links naar handleidingen bij WinToets en Quayn, een lijstje met gratis fotosites, links naar handleidingen, enzovoorts .

netvibes_tipsandtrics
[ Tabblad tips en trucs ]

Praktische lectuur
Op de pagina ‘Praktische lectuur’ staan links naar (korte) onderzoeken en checklists voor onderwerpen als bijvoorbeeld ‘Bring Your Own Device’.

netvibes_lectuur
[ Tabblad praktische lectuur van onze Netvibes verzameling ]

Start via deze [Link] de overzichtspagina op!

Als u op deze overzichtssite nog meer informatie zou willen zien, laat ons dit dan weten in een reactie hieronder!

Gratis webinar WinToets 5.0

Leer nog slimmer werken met WinToets! Schuif online aan bij een gratis webinar!
Door: Marijke Römer

Inhoud webinar WinToets 5.0

Tijdens het webinar ga ik allerlei handige opties laten zien die u bij  bestaande toetsen kunt gebruiken om digitaal toetsen handiger en veiliger te maken.
Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens het webinar:

– Internet blokkeren tijdens de toets
– Overzicht van de items opvragen
– At random vragen tonen
– Wachtwoord op de toets instellen
– Gecontroleerd toetsen met WTMonitor
– Cesuur instellen en achteraf aanpassen
– Exporteren van cijfers voor word en excel

webinar.PNG
[ een webinar kunt u samen met collega’s op een DigiBord volgen ]

Data
– Dinsdag 28 maart
– Dinsdag 4 april

Tijd

Inloggen vanaf 14.45 en dan het webinar van 15.00-16.00.

Kosten
Een webinar is gratis!

Hoe gaat dat in zijn werk
U stuurt een email naar mromer@drp.nl en geeft aan op welke data u kunt en of u eventueel nog punten aan bod wilt laten komen.
U kunt zich ook aanmelden via <dit formulier>.

U krijgt 15 minuten voor aanvang van het webinar een uitnodiging via Teamviewer, zodat u in deze 15 minuten kunt testen of alles werkt.
Ik deel met u mijn scherm, zodat u goed kunt zien wat ik doe en mee kunt klikken als twee beeldschermen heeft.

Benodigd:
– Pc of laptop met browser
– WinToets open met een al bestaande toets