Hetzelfde aantal vragen goed, toch een verschillend cijfer: hoe kan dat?

Hebben uw leerlingen hetzelfde aantal vragen goed, maar toch een verschillend cijfer? Dit is goed te verklaren! 
Door: Marijke Römer

Aantal punten in relatie tot het cijfer
De cesuur wordt in WinToets berekend op basis van een percentage, dat is gebaseerd op het aantal te behalen punten binnen een toets en dus niet op het aantal vragen.

cesuur.PNG
[ De cesuur wordt berekend aan de hand van een percentage van het te halen punten. ]

Wat kan er gebeuren waardoor de ene leerling een hoger cijfer krijgt dan de andere?
Voor de afzonderlijke vragen zijn er vaak een verschillend aantal punten te behalen. Wanneer u een gatentekst heeft gemaakt met vier gaten, geeft u hier misschien wel vier punten voor, terwijl voor een simpele meerkeuzevraag maar één punt wordt toegekend. Als de cursist A dus de gatentekst goed maakt maar een fout maakt met de meerkeuzevraag heeft hij 4 van de 5 punten. Cursist B doet het andersom en haalt misschien 1 van de 5 punten. In dit geval zal cursist A dus een hoger cijfer behalen, terwijl beide cursisten één vraag goed hadden en één vraag fout.

Een andere reden is de volgende: bij vragen waar cursisten meerdere antwoorden kunnen geven zoals een combobox-, gatentekst- of een meermeerkeuzevraag, kunnen er maar een deel van de punten verdiend worden, doordat er strafpunten toegekend worden voor verkeerd beantwoorde vragen. De vraag wordt dan fout gerekend, maar de cursist krijgt alsnog wel een deel van de punten en dus een hoger cijfer.

Ten slotte is het mogelijk dat een optie is aangezet dat leerlingen at random een aantal vragen of een aantal vragen per metadataveld krijgen. Hierdoor krijgen alle leerlingen at random andere vragen voorgeschoteld en kunnen cijfers per leerling anders tot stand komen.

Meer informatie

  • <Helppagina> met uitleg over punten en strafpunten per itemtype

Geef geen cijfer (hoofdstuk 17 uit het boek: Telt dit mee?)

Geef geen cijfer, maar laat cursisten zelf uitzoeken wat ze wel en niet goed hebben! Door: Marijke Römer

Wist u dat onderzoek en praktijk uitwijst dat cursisten het beschikbare commentaar of de goede antwoorden niet bekijken als ze het cijfer direct na de toets al krijgen?
Als er na afloop geen cijfer beschikbaar is, gaan cursisten het commentaar echter wel bekijken en leren ze hier ook nog van. Het kan dus verstandig zijn bij het formatief toetsen, om geen cijfer te geven. In WinToets en Quayn kunt u ook feedback na elke vraag geven en aan het einde alsnog het cijfer.

Cijfers strelen slechts het ego, alleen feedback op de taak heeft nut.
uit: “Telt dit mee?”

Dus: geef eens een keer geen cijfer. Vink hiervoor op het tabblad ‘Uitslag’ de optie ‘Resultaat’ tonen uit. Zie de afbeelding hieronder.

WT_resultaatuitvinken.PNG
[ Geef cursisten slechts feedback en geen cijfer, door het tabblad Resultaat tonen uit te vinken in WTMaak. ]

Bijkomend voordeel:
Er is een bijkomend voordeel als u het tabblad ‘Resultaat tonen’ uitzet: cursisten zien bij een toets met veel open vragen geen laag cijfer.
Als uw toets namelijk veel open vragen bevat, worden deze vragen als fout bestempeld totdat u ze nagekeken heeft. Cursisten zien dan, met de optie ‘Resultaat’  tonen aan, dus vlak na de toets een laag cijfer, wat niet erg motiverend is. De optie uitvinken heeft dus twee goede eigenschappen: cursisten leren nog wat omdat ze de goede antwoorden gaan bekijken en ze zien geen (voorlopige) onvoldoende bij veel open vragen.

Wilt u meer van dit soort inzichten?
Hou onze blogs (WinToets, Quayn en De Rode Planeet) in de gaten of bestel het boek ‘Telt dit mee?’ via [ onze webshop ]!